Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse har søndag diskuteret forligene om de kommende tre års overenskomster i staten og i kommunerne. Hovedbestyrelsen inviterer desuden til tre fyraftensmøder rundt i landet for tillidsrepræsentanter og interesserede medlemmer, hvor også flere af hovedbestyrelsens medlemmer vil deltage.

Hovedbestyrelsen er generelt rigtig godt tilfreds med de dele i forligene, som handler om løn. Det drejer sig blandt andet om:

  • At arbejdsgiverne har droppet synspunktet om, at medarbejdergrupperne ved tidligere OK-forhandlinger havde fået for store lønstigninger, og derfor har en gæld, der skulle indfries i overenskomstperioden.
  • De generelle lønstigninger sikrer en reallønsfremgang for alle medlemmer over de kommende tre år.
  • Det forhadte privatlønsværn bliver fjernet, så der reguleres med samme procentsats i forhold til de private lønstigninger uanset om det er i opad- eller nedadgående retning.
  • Der er afsat penge til organisationsforhandlinger.
  • Produktionsskoleområdets lokallønsmidler opskrivning to gange i perioden.
  • Der er afsat særlige puljer i både stat og kommuner til de lavlønsgrupper, der var en del af sammenholdet på lønmodtagersiden.

Hovedbestyrelsen er også meget tilfreds med, at spisepausen nu bliver skrevet ind i overenskomsterne på statens område. Det har betydning på erhvervsskoler, AMU-centre, VUC og produktionsskoler. I de kommunale overenskomster, som blandt andet vedrører ungdomsskoler og kommunale sporgcentre, er retten til betalt spisepause også blevet sikret.

Et andet punkt i forligsteksten, som hovedbestyrelsen ser positivt på, er muligheden for at få fri, når familiemedlemmer er alvorligt syge. Tidligere har det kun været muligt ved indlæggelse, men fremover udbredes muligheden til også at gælde ved ambulant behandling.

Endelig er det glædeligt, at der nu skal forhandles overenskomstdækning af timelønnet undervisning på de statslige undervisningsinstitutioner.

Mangel på arbejdstidsaftale skuffer fælt
En samlet hovedbestyrelse havde set frem til at få en arbejdstidsaftale for lærerne på plads, og det er ikke lykkedes. Det er en meget stor skuffelse. Læreres og underviseres arbejdstid skal forsat reguleres af Lov 409, mens der gennemføres et kommissionsarbejde og et forhandlingsforløb med henblik på at nå en aftalte senest i 2021.

KL og Moderniseringsstyrelsen har ikke samme billede af problemerne ude på skolerne, som Uddannelsesforbundet har. Men KL er villig til sammen med LC-organisationerne at indgå i et grundigt undersøgelsesarbejde af, hvad der har betydning for god undervisning og et godt arbejdsmiljø. Det skal ske ved hjælp af en uvildig kommission, der nedsættes i nærmeste fremtid, og som skal se på forholdene i folkeskolen, ungdomsskolen og sprogcentrene.

Hovedbestyrelsen har det synspunkt, at problemerne i sin substans er de samme på de statslige og de kommunale skoler, og at resultaterne derfor fint kan overføres til det statslige område. Samtidig med kommissionsarbejdet sker der allerede nu nogle præciseringer, der taler tillidsrepræsentanter og delvist lokalaftaler frem.
Diskussion medlemmerne imellem

For at give medlemmerne bedre mulighed for diskussion og tolkning af papirerne bag forligene afholdes der nu tre regionale møder i Aalborg, Kolding og i København. Der kommer mere information i løbet af de næste par dage.
Desuden opfordrer hovedbestyrelsen også til, at der holdes møder lokalt på arbejdspladser og i foreninger.
Der vil i den nærmeste tid også komme information til medlemmerne om afstemningsforløbet.