- Jeg er dødærgerlig over, at der ikke kunne indgås en ny aftale om lærernes arbejdstid i kommunerne. Men da vi nåede frem til målstregen, var det simpelthen for svært. Forliget er det muliges kunst, selv om der lægges op til, at lærernes arbejdstid fortsat skal reguleres ved lov – måske helt frem til 2021.

Sådan siger formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, efter der er indgået et forlig for de næste tre år for de kommunalt ansatte.

-  Selv om jeg ønskede en anden udgang på arbejdstiden, vil jeg gerne rose LC’s formand, Anders Bondo Christensen, for at have gjort en enorm stor indsats. Han har gennem hele forløbet forsøgt at lande en arbejdstidsaftale, og han har prøvet mange forskellige veje undervejs. Resultatet med en kommission, der skal bistå parterne med at nå frem til en egentlig arbejdstidsaftale senest i 2021, viste sig at være den eneste mulighed, der kunne landes, og som KL helhjertet vil bakke op om de kommende år, siger Hanne Pontoppidan.

I et særskilt dokument til aftalen for alle kommunale medarbejdere er der aftalt et forløb mellem Danmarks Lærerforening, Uddannelsesforbundet og KL. En undersøgelseskommission skal kortlægge, hvordan de nuværende erfaringer med lærernes arbejdstid kan danne grundlag for aftale om ny arbejdstidsaftale for kommunale lærere ved den næste overenskomstperiode i 2021. Kommissionen får beføjelser til at give både KL og lærerne arbejdsopgaver.

Tilfreds med løn og spisepause

Uddannelsesforbundet formand er tilfreds med forhandlingerne omkring løn og spisepause på det kommunale område.

- Vi kommer af med privatlønsværnet. Det har været en mærkesag. Og samtidig lægges der op til pæne lønstigninger på 8,1 procent, som er rimeligt fordelt over de tre år. Desuden er der sket en sikring af spisepausen, som også har været et ønske. Resultaterne er kun opnået, fordi vi har kunnet stå på skulderne af fællesskabet, siger Hanne Pontoppidan.

Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse anerkender Anders Bondos store indsats og deler Hanne Pontoppidans vurderinger om, at de gode resultater i forhold til løn ikke opvejer den manglende arbejdstidsaftale, men også at en konflikt med efterfølgende lovindgreb næppe vil betyde et bedre resultat for lærerne.

Der vil blive afholdt møder rundt i landet, hvor Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentanter får mulighed for at diskutere forliget.

Der er endnu ikke indgået aftale på det statslige område. Og der er endnu ikke offentliggjort en plan for afstemningsforløbet på det kommunale område.