Chefforhandler Flemming Vinther og innovationsminister Sophie Løhde kunne lørdag præsenterer et forlig om overenskomst for de kommende tre år for lærere og undervisere på erhvervsskoler, VUC og produktionsskoler samt alle andre medarbejdere i staten.

-Det statslige forlig lægger sig på samme økonomiske ramme som det regionale og det kommunale. Dermed får vi også her fine lønstigninger og slipper af med privatlønsværnet. Det er vi rigtig glade for. Desuden er det på det statslige område aftalt, at vores lærergrupper får skrevet retten til en betalt spisepause ind i overenskomsten. Det vil en del af vores medlemmer blive rigtig glade for, siger formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

Heller ikke på statens område var det muligt at få en endelig aftale om lærernes arbejdstid.

- Det er ikke overraskende set i lyset af, at det var aftalt mellem de statslige arbejdsgivere og CFU, at vi på lærerområdet ville tage udgangspunkt i det, der blev aftalt mellem KL og LC vedrørende lærernes arbejdstid, siger Hanne Pontoppidan.

Det forlig, som KL og Forhandlingsfællesskabet fredag indgik fredag, indebar, at lærernes arbejdstid fortsat skal reguleres af Lov 409. Det kommunale forlig indeholder også en særskilt aftale om, at der skal nedsættes en undersøgelseskommission, som skal indsamle erfaringer og dokumentation om lærernes arbejdstid i kommunerne. Disse erfaringer skal senest i 2021 bruges som afsæt til en ny aftale om arbejdstid for alle lærere i kommunerne og staten.

- Vi vurderede i LC, at kommissionsarbejdet og samarbejdsprojektet, der er aftalt på det kommunale område, ikke giver mening at gennemføre på det statslige område. Men vi er samtidig i LC enige om, at udfordringerne på det statslige og det kommunale område grundlæggende er de samme. Derfor er vi gået efter at undlade udredningsarbejdet på de statslige lærerarbejdspladser, men alene at få resultaterne fra det kommunale område overført til det statslige område, når der foreligger et resultat, lyder det fra formanden.

Uddannelsesforbundets hovedbestyrelsen behandler resultatet søndag.