Mere i løn, bedre forhold for forældre til småbørn og seniorfridage. Det er nogle af forbedringer, som Uddannelsesforbundet og UCplus, der driver såvel sprogcentervirksomhed som EUD og AMU, er blevet enige om i en ny overenskomst.

Som noget helt nyt kan underviserne ved UCplus nu se frem til en seniorordning. Konkret får medarbejderne, fra der er fem år til deres folkepension, mulighed for selvbetalte seniorfridage. Midlerne til seniorfridagene kommer fra en særlig opsparing og eventuelt fra de 5,3 procent af pensionsindbetalingen, som medarbejderen selv råder over.

- Det er et fint overenskomstresultat, som får alle forbedringerne fra overenskomstforhandlingerne på det private område fra foråret 2017 med. Efter en lidt svær start er vi nu i en god gænge med overenskomsterne med UCplus, siger Jens Dam, der er leder af forhandlingsenheden i Uddannelsesforbundet.

UCplus’ lærere kan desuden se frem til en lønstigning og en særlig opsparing på 0,7 procent, som de får udbetalt i slutningen af henholdsvis juni og december. De næste år stiger procenten til henholdsvis 1,4 og 2,0.

Bedre forhold for forældre

Underviserne ansat ved UCplus kan fremover også glæde sig over at få fuld løn under barsel og forældreorlov. I den gamle overenskomst var der et loft over betalingen.

Og hvor den tidligere overenskomst gav ret til frihed på barnets første og anden sygedag, er det nu aftalt, at medarbejderne også har ret til frihed med løn, hvis de bliver kaldt fra arbejdet for at passe et sygt barn.

- Det betyder, at hvis medarbejderen er mødt på arbejde og bliver tilkaldt for at hente et sygt barn i for eksempel børnehaven, så har medarbejderen ret til løn resten af den dag og de to følgende, hvis det er nødvendigt af hensyn til barnet, forklarer Jens Dam.

En sidste nyvinding er, at forældre med børn under 14 år får ret til at afholde to børneomsorgsdage per ferieår – uanset antallet af børn. Børneomsorgsdagene er dog selvbetalte.