Der mangler tid, penge og uddannelse. Det mener 140 af Uddannelsesforbundets arbejdsmiljørepræsentanter, viser en omfattende undersøgelse blandt FTF’s 16 største medlemsorganisationer og i alt knap 4.000 arbejdsmiljørepræsentanter. 

I alt 64 procent af de adspurgte arbejdsmiljørepræsentanter med tilknytning til Uddannelsesforbundet oplever barrierer for arbejdsmiljøarbejdet på deres arbejdspladser.

Manglende prioritering hos ledelsen

Syv ud af ti peger på manglende prioritering hos ledelsen, som en af de barrierer.

- Det er som om, at nogle ledelser stadig opfatter arbejdsmiljørepræsentanternes opgaver som begrænset til støj, røg og møg og derfor ikke synes, det er et arbejde, der skal prioriteres.

- Samtidig er situationen den, at arbejdspresset på vore arbejdspladser er steget rigtig meget, og rigtig mange lærere bukker nu under på grund af det. Det er klart, at det kalder på en større indsats fra arbejdsmiljørepræsentanterne og dermed på, at de bruger mere tid på deres opgaver, siger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

Knap en tredjedel af arbejdsmiljømedarbejderne peger desuden på, at der er manglende viden hos arbejdsgiverne. Omkring hver fjerde oplever også, at det heller ikke prioriteres i tilstrækkelig grad af deres kolleger.

Der mangler tid, penge og uddannelse

Blandt de barrierer, flest af de 140 adspurgte arbejdsmiljørepræsentanter nævner, er også mangel på tid til arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant. Det peger 54 procent på.

48 procent savner finansiering. Og 27 procent finder, at de mangler uddannelse og viden.

- Det er meget vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanter får den nødvendige efteruddannelse, fordi det er et område, hvor der er ny og vigtig viden at hente, der kan hjælpe arbejdspladsen og de ansatte. Desuden har nye arbejdsmiljørepræsentanter jo brug for at blive klædt på til opgaven generelt, påpeger Hanne Pontoppidan.

Lidt over halvdelen, nemlig 53 procent, er da heller ikke blevet tilbudt den lovpligtige todages efteruddannelse, som blev indført i 2010. Den skal arbejdsmiljørepræsentanter ellers have tilbudt inden for det første år, efter at de er blevet valgt til arbejdsmiljørepræsentant første gang.