Nu får politikadetterne lov at strejke som alle andre overenskomstansatte. I fredags indgik CO10 og Moderniseringsstyrelsen nemlig en aftale, der afslutter en månedlang konflikt. Moderniseringsstyrelsen ville ikke anerkende, at politikadetterne blev ansat som tjenestemænd, som det ellers er kutyme for ansatte i politiet, men ville samtidig ikke anerkende den strejkeret, som andre overenskomstansatte har. Den får de nu.

Med aftalen ophæves også den sympatiblokade, som Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU, hvor også Uddannelsesforbundet er med, tilsluttede sig i begyndelsen af juli.

Læs mere

I Politiforbundet hilses aftalen med glæde

Aftale om politikadetter i hus