Knap halvdelen af de virksomheder, som har smede-, tømrer-, frisør- og mekanikerlærlinge, vælger at give deres lærlinge korte praktikaftaler, det typisk er af et års varighed, mens de traditionelle praktikforløb har en varighed på tre til fire år.

Og de korte uddannelsesaftaler efterlader lærlingene med et stort ansvar for selv at sørge for, at de lærer det, de skal i løbet af deres uddannelse, viser en ny evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.

37 procent af virksomhederne ved nemlig ikke nok om, hvad eleverne allerede kan, når de starter i virksomheden. 44 procent savner viden om, hvad eleven skal nå at lære i løbet af den korte uddannelsesaftale. Og 18 procent af virksomhederne kender slet ikke til målene for praktikken i den pågældende uddannelse, viser undersøgelsen.

For stort ansvar for lærlingene

De lærlinge, EVA har interviewet på smede-, tømrer-, mekaniker- og frisøruddannelserne, fortæller, at de savner mere dialog med virksomhederne om, hvad de allerede kan, hvad de har brug for at lære, og hvor godt de løser deres opgaver.

- Det er en uheldig situation, hvis man som lærling skal i praktik i flere forskellige virksomheder, hvor man starter fra scratch, fordi arbejdsgiveren ikke ved, hvad man allerede kan, og hvad man skal nå at lære i praktikken. Lærlingen får dermed et alt for stort ansvar for at bede om specifikke opgaver, der bedre understøtter lærlingens faglige udvikling, siger chefkonsulent i EVA Pernille Hjermov i en pressemeddelelse.

For at løfte kvaliteten af de korte uddannelsesaftaler anbefaler EVA blandt andet, at skolerne i højere grad får ansvar for elevernes læring på tværs af praktikvirksomhederne.

Desuden råder EVA virksomhederne til at blive mere bevidste om, at de skal tale med lærlingene om, hvad de allerede kan, hvad der går godt og skidt, og hvorfor de vælger at forlænge eller ikke forlænge den korte aftale, når den udløber.

Fakta om undersøgelsen

  • Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har set på de korte praktikaftaler på uddannelserne til smed, tømrer, frisør og mekaniker.
  • Data til undersøgelsen er indhentet via en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt oplæringsansvarlige i 400 praktikvirksomheder. Desuden indgår interviews med elever, skoleinstruktører og praktikpladsopsøgende medarbejdere på syv erhvervsskoler.
  • De fire uddannelser i undersøgelsen repræsenterer fag, hvor 46 procent af eleverne i virksomhedspraktik i 2015 var ansat i korte aftaler.

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut