Ordblindes vilkår og muligheder skal forbedres betragteligt med den nye forberedende grunduddannelse. Der er lagt op til at indføre en screening for ordblindhed blandt eleverne på den nye uddannelse, og det glæder Hanne Pontoppidan:

- Det er meget positivt, at man fra starten vil afklare, OM der sidder unge med et ordblindehandicap. Men det er afgørende, at der også straks følges op med relevante tilbud, så de unge så også får de vilkår, som de har brug for, når de skal gennemføre en uddannelse. Derfor er det vigtigt med et fokus på rammevilkårene på nuværende tidspunkt, siger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

For det første peger formanden på, at det er vigtigt, at der følger økonomi med til en øget ordblindeundervisningen.

- Der er lagt op til, at økonomien tager udgangspunkt i det antal elever, der i dag modtager ordblindeundervisning. Da vi må forvente, at man med en screening vil opdage langt flere unge med et ordblindehandicap, vil der være tale om en underfinansiering fra begyndelsen, og det kan ikke undgå at få konsekvenser for de unges tilbud, siger Hanne Pontoppidan.

Derfor har Uddannelsesforbundet foreslået politikerne, at ordblindetaksterne skal isoleres, når man skal fastlægge FGU-taksten, så man kører med to separate takster, indtil man kender væksten i omfanget af ordblinde i FGU-tilbuddet. Det vil nemlig kunne være med til at sikre, at der er økonomi til at udbyde den nødvendige ordblindeundervisning. Det er en ret, de ordblinde har, så de kan begå sig både i uddannelsesmæssig sammenhæng og socialt og samfundsmæssigt.

Da ordblindeundervisning kræver langt flere ressourcer, er de takster, som ordblindeundervisning udløser i dag, langt højere, end de takster, som almindelig undervisning udløser.

I den nye forberedende grunduddannelse vil al undervisningen udløse en takst, som er sammensat af en blanding af taksten for ordblindeundervisning og for almindelig undervisning. Forholdet er regnet ud fra antallet af elever, der får ordblindeundervisning i dag. Men da forventningen er, at en screening vil fange langt flere ordblinde, vil den nye takst altså ikke dække den forventede øgede ordblindeundervisning.

DERFOR foreslår Uddannelsesforbundet, at ordblindeundervisning de første fem år af den nye uddannelses levetid holdes uden for det samlede takststruktur. Når ordblindeundervisningen derefter har fundet sit nye leje, kan der udregnes en ny samlet takst for den forberedende grunduddannelse.

Ordblindetilbud skal stå på tre ben

Men at huske, at taksterne skal levne plads til egentlig ordblindeundervisning – også når en screening vil finde flere unge med et ordblindehandicap – er blot ét af tre ben, Hanne Pontoppidan mener, tilbuddet til de ordblinde skal stå på, hvis de skal hjælpes bedst på vej i FGU.

- Der skal fokus på tre ting. Udover den egentlige ordblindeundervisning, er det vigtigt, at der er et inkluderende læringsmiljø, og at de får den specialpædagogiske støtte (SPS), de har brug for og får krav på, siger Hanne Pontoppidan.

SPS’en giver en faglig funderet specialpædagogisk støtte til at gennemføre en uddannelse, hvis man har en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.

- Det er afgørende, at SPS bliver forankret i staten, for her sidder man med den nødvendige viden om både de forskellige handicaps og de hjælpemidler, der kan være relevante. Det kræver en specialviden og et opdateret overblik i forhold til hjælpemidler, der ikke findes spredt i landet. Ellers risikerer vi, at manglende viden eller økonomi spænder ben for, at nogle unge får den rigtige støtte, understreger Hanne Pontoppidan.

Personer med en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder kan uanset arten få rådgivning og vejledning, om hvilke former for specialpædagogisk støtte (SPS), der kan afhjælpe deres behov.

Afhængigt af hvilken funktionsnedsættelse der er tale om, og hvilken uddannelse man ønsker at gennemføre, kan der tildeles særlige former for støtte, som gives på baggrund af en faglig vurdering af behov.
Et ordblindehandicap giver typisk mulighed for at få bevilget en programpakke til installation på din egen computer, instruktion i brug af programpakke, talegenkendelse, studiestøttetimer med mere.
Støtten skal bruges i forbindelse med den almindelige undervisning.

Med hensyn til den inkluderende undervisning er det ifølge formanden helt afgørende, at der generelt i FGU lægges op til en meget inkluderende undervisningsform, hvor alle lærerne har viden om både elevens handicap og eventuelle sociale udfordringer, så undervisningen kan tilrettelægges efter det.

- Det er vigtigt, at man både sørger for, at pengene følger med et øget antal opdagede ordblinde, og at man i FGU er bevidst om de tre elementer i de ordblinde unges uddannelse. Det er vigtigt, både for at de kan gennemføre FGU, men nok så vigtigt for, at de kan komme videre i livet og i uddannelse og arbejde.