Det, at kommunerne og staten valgte at lockoute titusinder af lærere i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2013, betød, at de ramte lærere ikke fik løn i flere uger, ligesom mange af dem oplevede det som et massivt svigt fra deres arbejdsgivere.

Officielt hed det sig, at arbejdsgiversiden og lønmodtagerorganisationerne ikke kunne blive enige om en ny overenskomst. Men en ny bog af den dobbelte cavlingmodtager Anders-Peter Mathiasen afslører, at det var aftalt spil mellem den daværende SRSF-regeringen og KL, der førte til lockouten.

Og den dokumentation får nu de berørte lærerforbund – herunder Uddannelsesforbundet – til at se på mulighederne for godtgørelse.

Uacceptabelt forløb i 2013

- Medlemmerne oplevede både et tab på en hel månedsløn, og rigtig mange fik et stort personligt knæk som konsekvens af konflikten. Derfor er det helt på sin plads, at vi nu også undersøger, om det er muligt at rejse en erstatningssag mod den danske regering, så medlemmerne ad den vej måske kan få en form for oprejsning, slår formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, fast.

I bogen ’Søren og Mette i benlås’ vedgår SF’s tidligere formand Annette Vilhelmsen, at den daværende regering besluttede lockouten og altså ikke selve arbejdsgiverorganisationen KL, hvilket ellers er normal praksis mellem lønmodtager og arbejdsgivere – også kaldet den danske model.

Også Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, siger i bogen, at han havde hørt om regeringens plan, længe inden at lockouten blev sat i værk.

- Det var helt uacceptabelt, det der skete i 2013. Der er over hovedet ingen tvivl om, at de frie forhandlinger var sat ud af spil, påpeger Hanne Pontoppidan.

Anden gang forløbet dokumenteres

Bogen er ifølge Hanne Pontoppidan dokumentation for, at arbejdsgiversiden ikke holdt sig inden for den danske models spilleregler.

Hun henviser til, at også FN-organet ILO tidligere har påvist, at forløbet var koordineret mellem regeringen og KL og i den forbindelse rettet skarp kritik mod den danske regering.

- Det går simpelthen ikke, at politikere på den måde griber ind i forhandlingerne om en overenskomst. Så er vi jo hensat til en bananrepublik, understreger forbundsformanden.

Positiv over for politikeres udmeldinger

Samtidig hæfter hun sig ved de udmeldinger, som flere folketingspolitikere er kommet med oven på offentliggørelsen af dele af bogen i sidste uge.

- Vi er rigtig glade for, at de har givet tilsagn om, at de vil forsøge at få flertal i Folketinget for, at vi får tilbageført de ressourcer, der blev stjålet ud af vores overenskomster og arbejdstidsaftaler i 2013, fastslår Hanne Pontoppidan.

Politikernes tilkendegivelser kan ifølge hende dog ikke stå alene, hvorfor forbundet altså også vil efterprøve mulighederne for at opnå kompensation af rettens vej. Det sker i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening.

Læs mere

Fællesudmeldingen fra organisationerne i Lærerens Centralorganisation

'Organisationerne i LC forfølger brud på ILO-konvention'