Nogle medlemmer har udtrykt undren over, at Uddannelsesforbundet ikke har valgt at sælge forbundets ferieboliger og dermed øge Uddannelsesforbundets formue og derpå give mulighed for at mindske medlemmernes kontingent; specielt i forbindelse med lockouten i 2013 og de ca. 4 år med betaling af konfliktkontingent og tilbagebetaling af lån.

Men Uddannelsesforbundet ejer kun få af ferieboligerne; nemlig dels de 5 huse i Ertebølle og dels de to lejligheder i København. De to lejligheder er en del af den bygning i Nørre Farimagsgade 15, hvor sekretariatet arbejder.

Resten af ferieboligerne, nemlig i Malaga, Berlin, Sverige, Lønstrup og Klint samt på Fanø, Langeland og Møn, ejes af den såkaldte: Interesseforeningen. Det betyder, at hvis Uddannelsesforbundet vælger at sælge disse 8 ferieboliger, vil indtægten ikke indgå i Uddannelsesforbundets formue, men stå som ubrugt kapital i Interesseforeningen.

 Fakta om Interesseforeningen

Interesseforeningens kapital hidrører fra Tjenestemændenes Forsikring. En række faglige organisationer og herunder Uddannelsesforbundet er medlem af Interesseforeningen, og hver organisation har råderet over en andel af kapital til køb af ferieboliger. Andelen afhænger af, hvor mange af den enkelte organisations medlemmer, der har forsikring i Tjenestemændenes Forsikring. De af Uddannelsesforbundets hovedbestyrelsesmedlemmer, der har forsikring i Tjenestemændenes Forsikring udgør bestyrelsen for Afdeling 11; den afdeling i Interesseforeningen som kan træffe beslutning om at bede Interesseforeningen om at købe og sælge ferieboliger, som kan bruges af Uddannelsesforbundets medlemmer.

Konklusionen er, at Uddannelsesforbundets formue kun kan øges ved salg af de 5 huse i Ertebølle. Det skal bemærkes, at disse 5 huse tilsammen kun repræsenterer en værdi på ca. 2 mio. kr. Hovedbestyrelsen har på sit seneste møde besluttet at sælge det største af husene og eneste hus med helårshusstatus.

Hvis du har yderligere spørgsmål i relation til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Birgitte Johansen på bjo@uddannelsesforbundet.dk