Efter mange måneders forhandlinger er der indgået et bredt forlig om en ny, forberedende grunduddannelse (FGU).

Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, er glad for, at der endelig er kommet afklaring om FGU:

- Vi er glade for, at der langt om længe er landet en aftale, så vi kan begynde at se fremad fremfor at være usikre på, hvad der skal ske. Vi har ventet længe på at få vished om, hvad regeringens ønske en reform så er blevet til. Der er et akut behov for klarhed på skolerne og hos medlemmerne, lyder det fra Hanne Pontoppidan. 

- Nu glæder vi os til at gå i dybden med aftalen, og ser frem til at bidrage også i den kommende fase. For os er det helt afgørende, at FGU skal indeholde den tilstrækkelige fleksibilitet, som de unge i målgruppen har brug for. Det er jo i første omgang et spørgsmål, om hvordan aftalen er strikket sammen. Dernæst et lovgivningsmæssigt spørgsmål og til sidst et spørgsmål om, hvordan selve implementeringen forløber, understreger formanden.  

- Jeg håber, at man nu og helt frem til selve implementeringen tager højde for, at vi har med en ungegruppe at gøre, som er meget forskellig, og som har ret forskellige behov.

VUC kan få brug for redningskrans

Hanne Pontoppidan vil desuden holde nøje øje med, om VUC vil få problemer i de kommende år. 

En stor del af de kursister, der i dag går på VUC, vil fremover høre til i FGU. Dermed kan VUC blive udfordret med hensyn til at opretholde et bredt tilbud – særligt i de tyndt befolkede områder af landet.

Den situation er der behov for at tage hånd om, understreger Hanne Pontoppidan.

- Der er ingen tvivl om, at en aftale om FGU får stor betydning for aktiviteten på VUC og dermed deres mulighed for forsat at have et varieret tilbud til de voksne. Derfor håber jeg, at aftalen tager højde for, at der også fremover skal være et VUC-tilbud for voksne i hele landet. Der er brug for en økonomisk håndsrækning til VUC, så man sikrer, at de har en tilstrækkelig økonomi til at køre videre, når og hvis deres aktivitet bliver mindre, pointerer hun.

- Og så vil jeg selvsagt nærstudere, om vore medlemmers vilkår bliver sikret på en ordentlig måde, når de skal overgå til den nye institution. Det er vigtigt, at de både får deres nuværende rettigheder med, og at vi ret hurtigt kan komme i gang med at forhandle en ny overenskomst for dem.