Termometeret viser stadig feber, når det gælder sygefravær og langtidsfravær blandt erhvervsskolelærerne og bestemte VUC-lærere. I gennemsnit er deres sygefravær langt højere end for statsansatte generelt.

Det viser tal fra statens arbejdsgiver, Moderniseringsstyrelsen, som Uddannelsesbladet har rekvireret.

Og det vækker stor bekymring og undren hos Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet, der er fagforbund for lærergrupperne.

- Sygefraværet ligger stadig på et uacceptabelt højt niveau. Det bør altså vække til øjeblikkelig handling ude på de enkelte skoler, siger Hanne Pontoppidan og understreger, at lærernes sygdom både går ud over den enkelte, men også kollegerne, der skal vikariere, institutionens økonomi og kvaliteten af undervisningen.

Sygefraværet er lavere, men stadigt højt

De nye tal viser, at selv om sygefraværet er gået en anelse ned fra 2015 – hvor det var vokset markant – ligger det stadig på et meget højt niveau i forhold til andre statsligt ansatte. Lærerne på erhvervsuddannelserne, EUD, og på Forberedende voksenundervisning, FVU, samt Almen voksenuddannelse, AVU, der begge hører under Voksenuddannelsescentrene, VUC, har fortsat mere end en tredjedel flere sygedage end gennemsnittet af statsansatte.

“Sygefraværet ligger stadig på et uacceptabelt højt niveauˮ

Og for langtidssygefraværet er tallet endnu mere markant. Mens der for alle statsansatte i gennemsnit er registreret 3,8 dage i langtidsfravær, er tallet for EUD-lærere 6,6 – eller 42 procent højere, og for AVU-FVU-lærere 6,2 dage – eller 39 procent højere. Der er henholdsvis 6.532 EUD-lærere og 1.685 AVU- og FVU-lærere.  

Kontorchef i Moderniseringsstyrelsen Tina Feldt Jessing hæfter sig ved, at sygefraværet er faldet fra 2015-2016, og at det gennemsnitlige sygefravær hos lærerne på Arbejdsmarkedsuddannelserne, AMU, ligger under tallet for de statsligt ansatte.

- Vi kan konstatere, at det går i den rigtige retning, og det er vi selvfølgelig glade for, siger Tina Feldt Jessing.

Problemet skal løses lokalt

Uddannelsesbladet: Er tallene tilfredsstillende?

- Sygefraværet for erhvervsskolelærere og AVU-FVU-lærerne er højt, når der sammenlignes med staten generelt, og det skal vi selvfølgelig have håndteret. Som arbejdsgiver og overenskomstpart tager Moderniseringsstyrelsen ansvar for at bidrage til at skabe gode rammer for håndteringen af sygefravær lokalt, og vi vil fortsat have fokus på de områder, hvor lærerne har et højt sygefravær, siger Tina Feldt Jessing.

Også Uddannelsesforbundet mener, at det er lokalt, at problemerne skal findes og løses.

- En arbejdsbetinget sygdom er ofte båret af noget, der ligger meget tæt på lærerne – for eksempel arbejdsmiljøet og betingelserne for at udøve sit arbejde, siger Hanne Pontoppidan.