Eva har gennemført en status-undersøgelse af erhvervsskolernes arbejde med at løfte eud-lærernes pædagogiske kompetencer – et krav fra eud-reformen. Undersøgelsen følger op på  EVA’s undersøgelse fra 2014, der kortlagde lærernes pædagogiske kompetenceniveau inden EUD-reformens ikrafttræden i 2015.

Undersøgelsen peger overordnet på, at skolerne arbejder i den rigtige retning i forhold til at løfte lærernes pædagogiske kompetencer gennem de 10 ECTS-points videreuddannelse på diplomniveau. Men rapporten viser også, at der er behov for et fortsat fokus på, at alle lærere får den pædagogiske kompetenceudvikling, som reformen foreskriver, inden 2020. Det gælder særligt gruppen af lærere ansat i 2009 eller tidligere.