- Det her er et af de forslag, jeg er meget glad for at præsentere, lød det fra Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, på den kongres, som Uddannelsesforbundet afholdt den 17. og 18. november på hotel Crowne Plaza i København.

Forslaget handlede om, at Handelsskolernes Lærerforening (HL) har søgt om optagelse i Uddannelsesforbundet. Og den henvendelse tog Hanne Pontoppidan godt imod.

- Allerede dengang vi skabte Uddannelsesforbundet, ville vi gerne have haft HL med. Men dengang mente de, at den merkantile stemme blev bedst varetaget, hvis de stod alene. Nu har tiderne ændret sig, og HL er blevet kraftigt besparet og mener nu, at de bedst får varetaget den merkantile stemme indenfor vores rækker. Det er vi glade for, og derfor håber jeg, I vil stemme ja til dette, lød opfordringen fra formanden.

HL’s ansøgning blev også imødekommet af Uddannelsesforbundets delegerede, der enstemmigt stemte for optagelsen.

Sammenlægning fra juni

Hvis HL stemmer ja på henholdsvis et repræsentantskabsmøde og en urafstemning blandet sine medlemmer, kan HL og Uddannelsesforbundet derfor se frem til at gå hånd i hånd fra sommeren 2018.

Med en optagelse af HL i Uddannelsesforbundet, vil Uddannelsesforbundet få rundt regnet 800 medlemmer mere. De skal organiseres på foreningsområdet.

Optagelsen af HL i Uddannelsesforbundet kan tidligst blive en realitet fra 1. juni 2018, men allerede fra januar vil HL-formanden få sæde i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse, ligesom han også fra kongresperiodens start vil få en plads i Erhvervsuddannelsesudvalget, også kaldet E-udvalget.

De oprindelige foreninger får ingen udgifter ved sammenlægningen, da HL-medlemmerne vil have ”deres egne” penge med i deres nye, lokale foreninger.