Arbejdsgiverne på det offentlige område og regeringen ser op til de nært forestående overenskomstforhandlinger ud til at danne fælles front mod de ansatte i staten, regionerne og kommunerne.

Derfor er det afgørende, at lønmodtagerforbundene står skulder ved skulder, når forhandlingerne om de kommende tre års overenskomster på det offentlige område for alvor skydes i gang efter nytår.

Sådan lyder budskabet fra Uddannelsesforbundets treårlige kongres, der afholdes på Crowne Plaza i Ørestad 17.-18. november.

- Hvis vi skal opnå de nødvendige forbedringer af vores arbejdsvilkår og ikke få flere forringelser i vores ansættelsesforhold, må fællesskab og solidaritet være i centrum – både i og uden for forhandlingsrummet, hedder det i en resolution, som blev vedtaget af de delegerede på kongressen.

Solidaritet begge veje

Lærerne må dog ikke forvente, at de øvrige fagforbund ensidigt bakker op om lærerorganisationerne, påpeger Uddannelsesforbundet.

- Solidariteten skal gå begge veje. Vi skal udvise solidaritet og danne fælles front mod forringelse af arbejdstidsforhold for alle faggrupper, fremhæves det i resolutionen.

Konkret betyder det ifølge Uddannelsesforbundet eksempelvis, at lærerne skal bakke op om de krav om kronelønstigninger, som skal tilgodese lavtlønsgrupperne.

- Og det betyder, at vi i Uddannelsesforbundet skal gå foran med et godt eksempel og støtte andre organisationer i deres lønkrav, slås det fast i resolutionen.