Unge udviklingshæmmede og unge med særlige behov skal ifølge loven kunne finde oplysninger om den Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) på nettet. Det er dog ikke altid så let. For ofte er der mangelfuld eller slet ingen information om den treårige ungdomsuddannelse på kommunernes hjemmesider.

Det skriver Folkeskolen.dk på baggrund af et skriftligt svar, som undervisningsminister Merete Riisager (LA) har givet oven på kritik fra Danske Handicaporganisationer (DH).

Ministeren afviser imidlertid kritikken med henvisning til, at der kan findes generelle omtaler af uddannelsen på andre hjemmesider.

Kommunernes praksis halter

Det stiller dog ikke formand for DH Thorkild Olesen tilfreds.

- At andre informerer om uddannelsen, friholder ikke kommunerne for også at gøre det, pointerer han over for Folkeskolen.dk.

Uddannelsesforbundet er helt enig. Ifølge forbundet er det kommunernes praksis, den er galt med.

- STU-loven er for så vidt god nok. Det er kommunerne, der ikke efterlever den. Kommunerne har pligt til at oplyse de unge og deres forældre om de muligheder, de har. Og der er det altså ikke i orden, at der er en række kommuner, som ikke engang har beskrevet mulighederne på deres egen hjemmeside, påpeger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

Unge selv har ringe indflydelse

DH har også rejst kritisk af, at de unge i mange kommuner ikke har indflydelse på, hvilket STU-tilbud de får. En evaluering foretaget af Epinion for Undervisningsministeriet viser, at 32 procent af de kommunale Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre, UU-centrene, oplyser, at det sjældent eller aldrig sker, at en elev modtager to eller flere tilbud om forskellige STU-forløb, som eleven kan vælge imellem.

Ifølge loven har de unge ellers ret til medbestemmelse over eget uddannelsesvalg, og at uddannelsen i videst muligt omfang skal tilrettelægges under hensyn til den enkeltes kvalifikationer, modenhed og interesser.

- Det er jo helt afgørende, at STU modsvarer de unges behov. Derfor skal der tages individuelle hensyn, og selvfølgelig skal de unge ikke bare spises af med det tilbud, kommunen har valgt at have på hylden, slår Hanne Pontoppidan fast.

Også den kritik affejer undervisningsminister Merete Riisager dog. Hun henviser til, at der er mulighed for at klage over kommunernes afgørelse om de individuelle uddannelsesplaner, herunder valget af uddannelsessted.

- Jeg ser derfor ikke umiddelbart behov for ændringer på dette punkt, skriver Merete Riisager ifølge Folkeskolen.dk.