- Det er en kold tid, vi lever i, citerede formanden for FTF, Bente Sorgenfrey, fredag sangeren Kim Larsen foran de delegerede ved Uddannelsesforbundets kongres, der bliver afholdt 17. og 18. november på Crowne Plaza i København.

Hendes budskab er, at uligheden i verden og herhjemme er blevet større, på trods af at mulighederne for nogen er blevet flere. Det er især lønmodtagerne og udsatte borgere, det går ud over.

Det er ifølge FTF-formanden et paradoks, der kræver stærke fællesskaber. Et af de fællesskaber er båndene mellem fagforbundene, og derfor skal de styrkes.

Fagbevægelsen er udfordret

Men det er en udfordret samlet fagbevægelse, der lider under medlemsstab, og indflydelsesmulighederne er ifølge Bente Sorgenfrey ikke blevet større med årene. Snarere det modsatte.

- Vi bliver nødt til at bunke vores kræfter på en ny måde, så vi også i fremtiden kan styrke indflydelsesmulighederne for medlemsorganisationerne, fastslog formanden for FTF, der er hovedorganisation for 75 medlemsorganisationer, som tilsammen repræsenter 450.000 offentligt og privat ansatte.

Derfor er FTF i tæt dialog med LO om en ny fælles hovedorganisation for lønmodtagere i Danmark.

Ny hovedorganisation kan være på vej

- Nogle af os kunne sagtens læne os tilbage og sige, at "det holder nok min tid ud". Men jeg synes simpelthen ikke, at vi kan være det bekendt over for dem, som kommer efter os.

- Det er helt afgørende, at vi har en stærk fagbevægelse, der kan matche de udfordringer, der kommer fremadrettet: nye teknologier, andre måder at arbejde på, atypiske ansættelser, kortere beskæftigelse og så videre, sagde Bente Sorgenfrey.

FTF og LO har de seneste par år afsøgt mulighederne for at skabe et stærkt grundlag for en ny hovedorganisation. Ved årets udgang vil de to hovedorganisationer fremlægge et færdigt dokument, som skal til debat blandt deres organisationer.