Lockouten i 2013 viste, at det ikke altid er hensigtsmæssigt at ledere og lærere er i samme organisation. Derfor besluttede kongressen i 2014 at adskille de to grupper, og siden har hovedbestyrelsen arbejdet med at finde en model for det. Den model blev forelagt kongressen på Crowne Plaza den 17.-18. november og enstemmigt vedtaget.  

-Vi har arbejdet henimod denne udspaltning, så alt det fagpolitiske bliver dekoblet. Men vi ved også, at lederne på vores små skoleområder er politisk i vælten, og at der ikke er mange, der advokerer for dem og os, så vi har brug for fælles stemme over for de politiske beslutningstagere, sagde Hanne Pontoppidan på Uddannelsesforbundets kongres.

Vedtagelsen betyder, at der fra årsskiftet dannes en selvstændig organisation efter en planlagt fusion med de ledere fra produktionsskoler, der er organiseret i LP. Navnet bliver Uddannelseslederne af 2018. Den kommer herefter til at bestå af blandt andet ledere på daghøjskoler, produktionsskoler, ungdomsskoler og sprogcentre. I alt mellem 225-250. Uddannelseslederne flytter i kontorfællesskab med Skolelederne og de Frie skolers ledere. Hvis Handelsskolernes lærerforening beslutter sig for at fusionere med Uddannelsesforbundet, vil ledergruppen herfra også naturligt høre hjemme i Uddannelseslederne af 2018.

Problemet har været spørgsmålet om forhandlingsretten for lederne. For hvis ”lederne bare blev smidt på porten”, ville de stå uden forhandlingsret, forklarede Hanne Pontoppidan. Nu har man imidlertid fundet en model, hvor lederne kan rummes inden for Lærernes Centralorganisation og med et Koordinationsudvalg med lærerne på de uddannelses- og beskæftigelsespolitiske områder:

- Men der er ingen tvivl om, at vi hver især er suveræne, og at hvis vi ikke er enige, så går vi hver for sig, sagde Hanne Pontoppidan.

Steen Devantier, der er formand for den nuværende gruppe Uddannelseslederne i Uddannelsesforbundet, sagde fra talerstolen, at der havde været tale om en ”eksemplarisk proces” med behandlingen i hovedbestyrelsen af at gøre Uddannelseslederne til en selvstændig organisation.