De kommende overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte nærmer sig med hastige skridt. Og lærernes krav til arbejdsgiverne står klart. Lærerne skal have en ny aftale for deres arbejdstid.

Det annoncerede formanden for Lærernes Centralorganisation (LC), Anders Bondo Christensen, ved Uddannelsesforbundets kongres, der afholdtes 17.-18. november på Crowne Plaza på Amager.

- Det, vi har formuleret som krav, er, at vi skal have en aftalte om rammer for arbejdstiden, der understøtter det professionelle lærerarbejde, så vi får mulighed for at levere det, vi er forpligtigede til ifølge lovgivningen, erklærede Anders Bondo Christensen.

- Og så har vi understreget i vores krav, at de arbejdstidsregler, vi skal have, skal modsvare de regler, alle andre har. Vi skal ikke have en dårligere overenskomst end alle andre, uddybede han.

Fagforbund skal stå sammen

Kravet er ifølge LC-formanden helt afgørende for alle faglige organisationer – ikke kun lærerforbundene.

- For hvis vi først begynder at underminere de generelle regler på det offentlige arbejdsmarked, så er vi også med til at underminere de andre organisationers fremtidige forhandlinger, påpegede Anders Bondo Christensen.

Af samme grund er det ifølge topforhandleren afgørende, at alle fagforbundene står sammen. Det indebærer også, at lærerforbundene støtter de øvrige forbund.

Lovindgreb var demokratisk svigt

Lærerens nuværende arbejdstidsregler blev vedtaget ved et lovindgreb i forbindelse med overenskomstforhandlinger i 2013. Det er det udfald, som de kommende overenskomster, der for alvor går i gang efter nytår, ifølge LC-formanden skal rette op på.

- Jeg mener, at lovindgrebet i 2013 er et af de største demokratiske svigt siden Anden Verdenskrig. Det er hårde ord, men vi er faktisk helt derhenne. Flere ministerier og KL’s politiske ledelse har været indblandet, og der er hele diskussionen om embedsmændenes og pressens rolle, pointerede Anders Bondo Christensen.

Ifølge ham er det derfor ikke alene i lærernes interesse at få rettet op på lovindgrebet i 2013.

- Det handler om fundamentale demokratiske principper, som vi også skal stå vagt om. Fagbevægelsen har et ansvar, der rækker ud over at varetage vores medlemmers interesser – og også et ansvar for de demokratiske værdier, fastslog Anders Bondo Christensen.