I Silkeborg Kommune risikerer unge, nytilkomne udlændinge, som går på Grundskole for Unge Udlændinge, at blive tvunget til at stoppe uddannelsesforløbet, for ifølge loven skal de fleste sendes i et beskæftigelsesforløb i en virksomhed. Men kommunen har ingen planer om at afbryde de unges forløb. Det skriver Ugebrevet A4.

- Unge udlændinge bør integreres via dansk- og ungdomsuddannelser og ikke via hurtig oplæring til ufaglærte job, påpeger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

Heller ikke Silkeborg Kommunes borgmester, Steen Vindum, mener, at reglerne er fornuftige.

- I Jylland mangler vi arbejdskraft på en lang række områder lige i øjeblikket. Dygtige håndværkere hænger ikke på træerne, så når der kommer nogle, der er parat til at tage en ungdomsuddannelse af en eller anden art, så skal vi jo gøre det, siger borgmesteren til Ugebrevet A4, der har talt med flere af hans borgmesterkolleger, som heller ikke synes loven giver mening.

Årsagen, til at kommunen er på kant med loven, er, at et flertal i Folketinget besluttede sidste år, at nytilkomne udlændinge skal i virksomhedspraktik eller løntilskud senest fire uge efter, de er kommet i hænderne på kommunen.