Både før og umiddelbart efter at en ekspertgruppe under Undervisningsministeriet i slutningen af februar kom med en række anbefalinger til, hvordan flere unge får en ungdomsuddannelse, har Uddannelsesforbundet været i tæt kontakt med beslutningstagerne på Christiansborg.

Som det seneste har forbundets formand, Hanne Pontoppidan, skrevet et brev til undervisningsminister, Merete Riisager, for at sikre, at bredden af de eksisterende tilbud bliver fastholdt, at uddannelsesindsatsen forankres i et statsligt system, og ikke mindst at undervisernes løn og arbejdsforhold bliver fastholdt.

Skal lægges klar snitflade mellem AVU-tilbud og VUC

Hanne Pontoppidans store bekymring i forhold til ekspertgruppens anbefalinger, som blandt andet går på, at der skal oprettes en ny forberedende institution, er, at det af anbefalingerne ikke klart fremgår, hvordan den almene voksenuddannelse (AVU) skal indrettes.

- Først og fremmest er der behov for at afgøre, hvad det er for en snitflade, der skal være mellem det AVU-tilbud, der skal ligge på den forberedende uddannelse, og det, der skal ligge på VUC. Denne afgørelse må først og fremmest bygge på en vurdering af, hvilke unge, der er bedst tjent med at få en forberedende uddannelse, og hvilke, der alene har brug for en almen opkvalificering på et eller flere AVU-fag, påpeger Hanne Pontoppidan i brevet til ministeren.

Forbundsformanden pointerer, at man bør skelne mellem de unge, der har brug for et forløb, der kombinerer alment indhold med praktisk indhold, og de voksne, der groft sagt blot mangler de rette karakterer.

Som tænkt eksempel nævner hun en ung mand på 26 år, der i flere år har arbejdet i Føtex.

- Han er stoppet fra sit job og vil i stedet uddanne sig til SOSU-assistent. Han mangler de nødvendige niveauer i dansk og matematik – ellers intet. Han skal ikke gå på den forberedende uddannelse med unge, men på VUC med voksne, slår Hanne Pontoppidan fast over for undervisningsministeren.

Ifølge forbundsformanden er det også vigtigt for de over 30-årige og unge i job eller i ungdomsuddannelse, at der fortsat er et AVU-tilbud, der er tilgængeligt i lokalområdet. Men det forudsætter, at der er et vist antal kursister, og også derfor vil det ifølge Hanne Pontopiddan være uhensigtsmæssigt med den sondring, der umiddelbart lægges op til i ekspertgruppens anbefalinger.

Overenskomster skal følge med over

Også når det gælder undervisernes løn og arbejdsvilkår, har forbundsformanden krav til beslutningstagerne.

Politikerne bør ifølge Hanne Pontoppidan sikre, at overenskomsterne følger med over på den eventuelle nye institution, som ekspertgruppen lægger op til.

- Det er et vigtigt signal i forhold til de ansatte, at de ikke risikerer markante ændringer af deres indkomstmæssige forhold ved den kommende overenskomstforhandling. Og det er uendeligt vigtigt, at der i en implementeringsperiode ikke skabes usikkerhed om de ansattes forhold, så dygtige medarbejdere søger væk, påpeger Hanne Pontoppidan.

Hun understreger dog, at der fra ekspertudvalget ikke er lagt op til, at der sker forringelser af undervisernes vilkår.

Arbejdet på Borgen fortsætter

Ifølge Hanne Pontoppidan er der da også mange gode takter i ekspertgruppens anbefalinger. Blandt andet er hun positiv over for tanken om en samlet kommunal ungeenhed og ideen om, at ungeindsatsen skal forankres i et statsligt selvejende system med taxameter.

Ud over at holde kontakt med undervisningsminister Merete Riisager, har Hanne Pontoppidan i de forgangne uger været på turne hos en stribe af Folketingets uddannelsesordførere.

Mandag afholder Uddannelsesforbundet desuden en høring i Folketinget, hvor formålet er at bidrage med faglig viden til det lovarbejde, som ekspertgruppens anbefalinger skal munde ud i.

LÆS MERE

Få et overblik over Uddannelsesforbundets arbejde for at styrke og fastholde viften af forberedende tilbud