Deltagernes individuelle mål, evaluering og feedback samt undervisningsdifferentiering. Det er tre områder, du som underviser kan arbejde med, hvis du vil styrke dine kursisters vedholdenhed.

I et nyt inspirationskatalog fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kan du få inspiration til, hvordan du mere konkret kan arbejde med områderne, når du gerne vil blive endnu bedre til at holde dine kursister til ilden.

I kataloget får du blandt andet:

  • Tips og tricks til konkrete aktiviteter, du kan lave med dine deltagere i undervisningen
  • Inspiration til, hvordan du og dine kolleger kommer i gang med at have fokus på vedholdenhed i undervisningen
  • Gode råd fra VUC-lærer Mette Faber, som har udviklet sit eget undervisningsmateriale

EVA inviterer også til gratis gå-hjem møde om vedholdenhed. Det sker i København den 2. maj, og du kan tilmelde dig her.