En gruppe elever brugte gentagende gange klasselokaler og skolens forhal til at bede. I et tilfælde deltog endda en person, som ikke gik på skolen.

Ifølge skolen medførte det uro, konflikter og utryghed. Og da H.C. Ørsted Gymnasium på Frederiksberg, der udbyder erhvervsuddannelser og HTX, i 2015 indførte nye ordensregler, omfattede de et forbud mod udøvelse af religiøse ritualer på skolen.

Herefter klagede en af de muslimsk elever, der bad på skolens grund, over de nye regler til Ligebehandlingsnævnet. Hun har dog ikke fået medhold i klagen, og dermed var skolen i sin ret til at indføre forbuddet, lyder afgørelsen nu fra nævnet.

Klare og konsekvente ordensregler

Ifølge H.C. Ørsted Gymnasium har ordensreglerne til formål at sikre respekt og tolerance over for elevernes mangfoldige baggrunde, herunder forskellige religiøse overbevisninger. Det overordnede formål er at skabe et trygt lærings- og arbejdsmiljø, hvor skolens elever og medarbejdere udviser respekt og tolerance over for hinanden og mødes på tværs af tro, traditioner og politiske holdninger.

I sin afgørelse lægger nævnet blandt andet vægt på, at ordensreglerne er klare, systematiske og konsekvente.

- Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at forbuddet mod udøvelse af religiøse ritualer på skolen er objektivt begrundet i et sagligt formål om at sikre et trygt læringsmiljø med klare rammer, som tilgodeser elevers og ansattes forskellighed, hedder det i en meddelelse fra Ankestyrelsen.

Uddannelsesforbundet: Vigtigt med selvbestemmelse

I Uddannelsesforbundet hilser man afgørelsen velkommen.

- Det er anliggender, man må løse på de enkelte skoler. I Danmark har vi tradition for, at uddannelsesstederne har en høj grad af selvbestemmelse. Det skal vi holde fast i. Ellers risikerer vi jo pludseligt at se lovgivning om alt fra cykelkældre til madpakker, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Klagen blev afgjort ved stemmeflertal, idet fire medlemmer af Ligebehandlingsnævnet stemte for ikke at give klager medhold, mens en stemte for.