Står det klart for dig, hvad din leder eller kollega mener, når de taler om digital undervisning? Og ved du, hvad begrebet digitalisering dækker over?

Hvis det også for dig er en smule uklart, er der hjælp at hente i en ny kortlægning, som Uddannelsesforbundet, Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Ledernes Udvalg (DEG-L) og Handelsskolernes Lærerforening (HL) har lavet.

Det kan nemlig være svært at vide, hvad medarbejdere og ledere på skolerne mener, når de taler om digitalisering. Nogle forbinder for eksempel digitalisering med de digitale undervisningstavler smartboards, mens andre kommer til at tænke på administrative værktøjer, når de hører begrebet digitalisering.

For at være sikker på, at lærere og ledere er på bølgelængde, når de taler om Den Digitale Erhvervsskole, har Uddannelsesforbundet, Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Ledernes Udvalg (DEG-L) og Handelsskolernes Lærerforening (HL) kortlagt, hvad begrebet digitalisering dækker over på erhvervsskoleområdet.

Plakat skal inspirere

Kortlægningen skal tegne et fælles billede af, hvor digitaliseringen får betydning i skolernes hverdag, og hvilke diskussioner, der skal tages på skolerne, hvis digitaliseringen skal løfte kvaliteten i undervisningen og give gode erhvervsuddannelser.

Sammen har de tre organisationer på baggrund af kortlægningen endvidere udarbejdet en plakat med en oversigt af, hvilke elementer Den Digitale Erhvervsskole dækker over.

Målet med plakaten er, at skolerne kan bruge den som redskab, der kan understøtte og inspirere samarbejdet og dialogen mellem medarbejdere og ledelse på skolerne om, hvad digitalisering er og kan bruges til.