VEU-centrene skal nedlægges, der skal være mulighed for forberedende voksenundervisning i både IT og engelsk – og så skal udbyttet af selv helt korte efteruddannelseskurser dokumenteres.

Det er nogle af de anbefalinger, som en ekspertgruppe nedsat af regeringen i forlængelse af sidste års trepartsforhandlinger, netop har offentliggjort.

De i alt 13 anbefalinger til hvordan voksenefteruddannelse (VEU) får en bredde, fleksibilitet og omstillingsparathed, så det reelt møder både virksomheder og medarbejderes efterspørgsel, blev fremlagt på et pressemøde med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Ekspertgruppen fik til opgave at vurdere, ”om der skulle iværksættes tiltag for at udvikle et mere sammenhængende VEU-system, så det har en fleksibilitet samt omstilling og tilpasningshastighed og bredde, der svarer til virksomhedernes og medarbejdernes efterspørgsel”.

Ekspertgruppen har afleveret 13 anbefalinger. Anbefalingerne falder i tre spor:

 1. Et sammenhængende VEU – herunder 8 anbefalinger
 • Én indgang til VEU
 • Nationalt overvågnings- og analysesystem
 • Kompetenceklynger
 • Partnerskaber for VEVU
 • Øget fleksibilitet i digital afvikling og tilrettelæggelse
 • Løft af basale kompetencer i arbejdsstyrken
 • Øget fokus på VEU via personlig uddannelseskonto
 • Øget brug af RKV
 1. En stærk og målrettet erhvervsrettet VEU-indsats – herunder fire anbefalinger
 • Målretning af offentligt finansieret VEU og øget fleksibilitet
 • Udprøvning og dokumentation af læringsudbytte i VEU
 • Ændret udbudsstyring af AMU
 • Enklere udbetaling af godtgørelse
 1. Partsstyringen – herunder én anbefaling
 • Nye roller for arbejdsmarkedets parter
Uddannelsesforbundet efterlyser dækkende taxametre

Hos Uddannelsesforbundet er positiv overfor, at der nu kommer en række anbefalinger på området.

- Det er på høje tid, at der bliver gjort noget, for alt for mange kortuddannede får i dag ikke den tilstrækkelige efteruddannelse, og det haster altså med at få etableret en økonomi omkring efteruddannelsesindsatsen, så vi kommer op i gear. Derfor er det godt, at der nu endelig er sat i gang, så vi kan komme videre med indsatsen i trepartsarbejdet, lyder det fra formand, Hanne Pontoppidan.

Hun tager dog afstand fra at økonomien skal findes ved at en del af AMU skal udbydes på markedsvilkår samtidig med at man målretter andre dele af AMU. Det er ikke på denne måde, man skal finde ressourcer til taksterne, siger hun

- Det er simpelthen et must, at vi nu får nogle AMU-takster, der modsvarer den reelle omkostning ved at udbyde kurset. Det er i mine øjne en mangel, at ekspertgruppen ikke forholder sig eksplicit til dét, for det er et helt grundlæggende problem. Det skal ikke være en underskudsforretning at afholde AMU-kurser.

Prøver kan virke som barriere

Uddannelsesforbundets formand peger også på ekspertudvalgets anbefaling om ”udprøvning og dokumentation af læringsudbytte i VEU” – eller frit oversat, at man foreslår, at der indføres prøver, som skal vise, hvilket udbytte, man har haft af sine kurser – som et punkt, man skal være ekstra opmærksom på.

Tidligere har det været sådan, at eksempelvis AMU-kurser var bestået, hvis man havde været til undervisningen, medmindre de krævede et specifikt certifikat – eksempelvis et truckercertifikat. Men står det til ekspertudvalget, skal man fremover kunne dokumentere læringsudbyttet af alle kurser.

- Vi er selvsagt også interesserede i, at folk lærer så meget som muligt. Men jeg kan godt være lidt bekymret for, om det her kan føre til, at en del af målgruppen holder sig væk, fordi de har dårlige skoleerfaringer med sig, advarer Hanne Pontoppidan.

Endelig flere FVU-valg

Noget, formanden ikke bekymrer sig om, er til gengæld at eksperterne foreslår forberedende voksenundervisning (FVU) i både IT og engelsk samt almen voksenuddannelse (AVU) som seks ugers jobrettet uddannelse (tidligere kendt som seks uger selvvalg).

- I Uddannelsesforbundet har vi i årevis gjort opmærksomme på behovet for FVU i engelsk og IT. Behovet har eksisteret i mange år, og vi kan selvfølgelig kun bifalde, at man endelig får øjnene op for den her problemstilling. Nu må vi så håbe, at politikerne lytter til eksperternes råd.

VEU-centre skal nedlægges

Et andet af ekspertgruppens forslag er, at VEU-centrene skal nedlægges. I dag er der 13 centre rundt omkring i landet. Eksperterne foreslår, at man erstatter dem med 5-8 VEU-partnerskaber.

Det kan godt give mening ifølge Hanne Pontoppidan.

- Vi må erkende, at nogle af centrene ikke har fungeret optimalt. Det kan godt være en løsning at få mere samling på arbejdet. Men det er vigtigt at det, der sættes i stedet, løser de samme opgaver, som VEU-centrene hidtil har skulle løse. Og så vil det være utroligt hensigtsmæssigt, hvis de VEU-partnerskaber, som man foreslår skal erstatte de eksisterende VEU-centre, bliver sammenfaldende med de regionale arbejdsmarkedsråd, så systemerne for de beskæftigede og for de ledige umiddelbart passer sammen – det er ikke tilfældet i dag.