Partierne bag erhvervsuddannelsesreformen har været enige om at lave en årlig undersøgelse af, hvor tilfredse virksomhederne er med de erhvervsskoler de samarbejder med, og hvordan de vurderer de elever, som de har praktik.

Den første tilfredshedsmåling viser, at virksomhederne generelt er meget tilfredse. På en skala fra 1 til 10 placerer virksomhederne sig i gennemsnit på 7,5.

Det er rigtigt positivt at den første tilfredshedsmåling viser, at der er så stor tilfredshed særligt med eleverne men også med samarbejdet mellem virksomheder og skoler.

Forskelle mellem skoler

Der er forskelle skolerne imellem, når man kikker på de data der ligger i datavarehus. Uddannelsesforbundet maner dog til forsigtighed, hvis man vil gå ind og sammenligne skoler og uddannelser på baggrund af de rapporter der ligger på i datavarehus. Det er nemlig ikke muligt at se hvor mange besvarelser der har været og om meget gode eller meget dårlige scorer på enkeltuddannelser eller enkeltskoler bygger på få eller mange besvarelser.