Siden lockouten i 2013 har medlemmer af Uddannelsesforbundet betalt til forbundets konfliktudgifter, og nu nærmer det sig vejs ende for alle. Juli er den sidste måned, hvor der bliver opkrævet konfliktkontingent.

I august vender kontingentet tilbage til normalen, og det betyder, at mange vil opleve, at de skal betale mindre i kontingent – mens det for andre vil være det samme.

Det er forskelligt, hvordan de forskellige medlemsgrupper i Uddannelsesforbundet har bidraget til at betale til konfliktudgifterne. Men det har været en solidarisk ordning, hvor alle medlemmer over tid har bidraget med nogenlunde samme beløb.