Man hører ofte folk sige, at der ikke er timer nok i døgnet. Og for mange undervisere føles det heller ikke, som om der er tid nok til at nå alle de arbejdsopgaver, de har på en arbejdsdag.

Spørger man Uddannelsesforbundets medlemmer, peger klart flest – nemlig 43 procent – på, at det mest belastende for deres arbejde er manglende overensstemmelse mellem de opgaver, de skal løse og den tid, der er til rådighed.

- Vi ser stigende sygefravær på ret mange skoler. Det er formentlig et fysisk udtryk for, at lærerne er pressede, fordi de ikke har tid nok til at passe deres undervisning på et tilfredsstillende niveau. Det, synes vi, er ganske alvorligt, og vi vil holde meget stærkt øje med det, siger Jens Dam, vicesekretariatschef og leder af forhandlingsenheden i Uddannelsesforbundet.

Fakta om undersøgelsen

* 43 procent af Uddannelsesforbundets medlemmer peger på manglende overensstemmelse mellem de opgaver, de skal løse, og den tid, der er til rådighed, som det mest belastende for deres arbejde. Det næstmest belastende er ledelsens måde at lede på. Det peger 26 procent på.

* 51 procent siger, at de kun i mindre grad oplever sammenhæng mellem deres opgavers omfang og tiden til dem, 9 procent siger, at de slet ikke oplever det, 36 procent i høj grad og 4 procent i meget høj grad.

Medlemsundersøgelsen er udsendt til 8.148 medlemmer af Uddannelsesforbundet. 3.754 medlemmer – svarende til 46 procent – har svaret på den.

Han efterlyser, at skoleledelserne bliver bedre til at føre dialog med lærerne om, hvordan de skal afveje deres arbejdstid mellem forberedelse, andre opgaver og undervisning. Det kan blandt andet gøres ved hjælp af den opgaveoversigt, som ledelsen skal udlevere til lærerne.

Opgaveoversigten blev fra politisk side netop indført som redskab til at skabe balance i arbejdsopgaverne og modvirke for stor arbejdsbelastning, da lov 409 om arbejdstid blev vedtaget i Folketinget i 2013.

- Vi kan af vores medlemsundersøgelse se, at opgaveoversigten ikke er særligt anvendt på mange skoler, fortæller Jens Dam imidlertid.

Ikke tid nok

Undersøgelsen viser endvidere, at seks ud af ti lærere ikke føler, at de har tid nok til deres arbejde.

- Det er klart, at hvis man ikke har den dialog mellem ledelse og lærere, som opgaveoversigten kræver for at virke efter hensigten, og hvis man ikke tager udfordringerne med balancen med tidsfordelingen alvorligt, så bliver lærerne overbelastede. Det kan medføre, at de bliver stressede og syge, påpeger Jens Dam.

Syv ud af ti undervisere vil da også gerne inddrages mere i planlægningen af deres arbejdstid, viser undersøgelsen. At få gjort arbejdstiden mere fleksibel er ifølge undersøgelsen samtidig blandt de tre største ønsker fra lærerne til de kommende overenskomstforhandlinger.

- Uddannelsesforbundets medlemmer debatterer for tiden vores krav til OK18. Debat og krav fra medlemmerne vil vise, hvad der er behov for af forbedringer i arbejdstidsreglerne ved overenskomstforhandlingerne. Vi hører, at de nuværende arbejdstidsregler ikke duer til lærerarbejdet, siger Jens Dam