Det er for tidligt at sige, om flere vil fuldføre en erhvervsuddannelse, som ét af EUD-reformens fire klare mål lyder. Men nye tal fra Undervisningsministeriet tyder på, at det går den rigtige vej.

De nye tal for frafaldet på grundforløbene fra 2016 viser, at der er færre, der falder fra uddannelsen end året før. Og at det især gælder de ældste elever over 25 år og EUX-eleverne. Men også blandt de helt unge fortsætter frafaldet med at gå den rigtige vej – nedad:

- Det er dejligt med en positiv udvikling. Ethvert fremskridt er glædeligt, siger Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan. Hun tilføjer dog, at man skal være forsigtig med at lægge for meget i tallene:

- For det er svært at tale om klare indikationer på baggrund af disse tal, siger hun.

Flere holder ved

* 11 procent af de elever, der startede på grundforløbets første og anden del efter sommerferien i 2016, var faldet fra efter tre måneder. Det er en procent mindre end året før.

* Frafaldet er generelt lavest blandt de yngste elever, der starter på grundforløbets første del direkte efter 9. eller 10. klasse. Syv procent af dem faldt fra i 2016, og det er et lille fald på en procent i forhold til året før.

* For de elever, der starter direkte på grundforløbets anden del, er frafaldet også mindsket. 14 procent faldt fra i 2016 mod 16 procent året før.

* Også denne undersøgelse viser, at elever med eux-forløb har et markant lavere frafald (6 procent i 2016) end elever uden eux (12 procent)

Opgørelsen fra Undervisningsministeriet viser udviklingen i frafaldet tre måneder efter, at eleven er startet på grundforløbets første og anden del fra 2013 til 2016, men også frafaldet i 2016 for kun eleverne på grundforløbets anden del – både dem, der har gennemført grundforløbets første del inden og dem, der er begyndt direkte på anden del. Endelig viser notatet også frafaldet i overgangen mellem grundforløbets første og anden del efter reformen:

”Der er tale om tidlige tendenser i forhold til at sige noget om fuldførelse, da opgørelserne alene beskriver frafaldet inden for det første kvartal af uddannelsen”, hedder det i rapporten fra Undervisningsministeriet.