Politiforbundet varslede i starten af juni en blokade mod stillinger som politi-kadet i politiet. Årsagen var, at arbejdsgiveren, Moderniseringsstyrelsen, ikke vil ansætte dem som tjenestemænd, som kutyme ellers er i politiet.

Samtidig ville Moderniseringsstyrelsen ikke give kadetterne ret til at strejke i den overenskomst, som styrelsen foreslår – også stik i mod sædvane. Men det ville Politiforbundet, som ved forhandlingerne er repræsenteret af den centrale forhandlingsorganisation CO10, ikke acceptere. Politiforbundet endte derfor med at varsle en blokade.

Uddannelsesforbundet med i blokade

Nu slutter Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), som Uddannelsesforbundet er med i, sig til blokaden.

- Retten til at kunne konflikte som overenskomstansat er en vital del af den danske model. Vi anerkender fuldt ud, at tjenestemænd ikke kan gå i konflikt, men når arbejdsgiverne ønsker at anvende overenskomstansættelse og ikke tjenestemandsansættelse, må de tage hele pakken, siger Flemming Vinther, der er formand for CFU, i en meddelelse.

Blokaden betyder, at CO10-forbundenes medlemmer ikke må lade sig ansætte som politi-kadetter. Det samme gælder Uddannelsesforbundets og de øvrige CFU-forbunds medlemmer.