Én for alle og alle for én. Eller mere præcist: Ingen indgår en aftale, uden at alle organisationer har været i reelle forhandlinger. Sådan lyder eden fra Forhandlingsfællesskabet, der ud over Uddannelsesforbundet består af 50 fagforbund med medlemmer, som arbejder i kommuner og regioner.

Løftet kommer oven på de hårde overenskomstforhandlinger i 2013, som blandt andet førte til 25 dages lockout af flere lærergrupper.

Krav udveksles i december

Løftet kommer forud for næste års overenskomstforhandlinger på det offentlige område.

- Vi har i Forhandlingsfællesskabet givet hinanden et politisk håndslag på, at ingen organisation vil blive efterladt på perronen i de kommende forhandlinger. Håndslaget indebærer, at vi i fællesskabet blandt andet vil sikre, at alle organisationer skal have mulighed for at komme i reelle forhandlinger, slår Forhandlingsfællesskabet fast i en fælles pressemeddelelse.

Forhandlingsfælleskabet udtager generelle krav den 11. december 2017. Både Forhandlingsfællesskabets generelle krav og organisationernes særskilte krav udveksles med KL og Danske Regioner den 12. december 2017, hvorefter både organisationernes og de generelle forhandlinger går i gang. Forhandlingerne skal være afsluttet senest den 28. februar 2018.