Med erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 blev der indført et adgangskrav på 02 i matematik og dansk. Voksenuddannelsescentrene, VUC’erne, fik til opgave at opkvalificere de mange unge og voksne, der ikke havde høj nok karakter til at starte på en erhvervsuddannelse, EUD.

Og den opgave ser VUC ud til at have succes med at føre ud i livet. Det fremgår af en undersøgelse, som Lederforeningen for VUC har foretaget.

Undersøgelsen viser, at der fra skoleåret 2013-2014 til skoleåret 2015-2016 var en stigning på 3.959 personer, svarende til en stigning på 52 procent, som har bestået et fag på VUC, der giver adgang til EUD.

Til sammenligning er antallet af årskursister på den almene voksenuddannelse AVU i perioden 2013-2014 til 2015-2016 steget med 2.284 årskursister, svarende til 30 procent.