Nu står det sort på hvidt. Det går den forkerte vej med at få unge i uddannelse. Kun 92 procent af seneste års ungdomsårgang ventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. Og det er en tilbagegang på cirka et procentpoint fra 2014. Det viser tal fra Undervisningsministeriets såkaldte profilmodel for 2015.

Det betyder, at målet fra velfærdsaftalen 2006 om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, formentlig ikke bliver opfyldt, erkender ministeriet i en pressemeddelelse.

Hos Uddannelsesforbundet finder man det meget problematisk, at en gruppe unge dermed falder igennem uddannelsessystemet.

- Det er uacceptabelt, at der ikke er reelle og attraktive, alternative udveje til dem, der ikke kan magte en erhvervsuddannelse, gymnasieuddannelse eller tredje ungdomsuddannelse på nuværende tidspunkt i deres liv, påpeger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

Faldet skyldes skrappere adgangskrav

Undervisningsministeriet ser faldet i andelen af unge som følge af erhvervsuddannelsesreformen, der med nye adgangskrav har betydet, at optaget på erhvervsuddannelserne er gået tilbage i 2015.

- Det er ikke godt nok, at de nye adgangskrav, som de nuværende regeringspartier har været med til at indføre, har medført, at flere unge tabes i uddannelsessystemet, og at regeringen ikke har tilbud klar, der passer til den gruppe af unge. Der er behov for, at der hurtigst muligt tages hånd om problemet, så vi ikke taber de unge, understreger Hanne Pontoppidan.

I over et kvart århundrede har skiftende regeringer sat det som mål, at 95 procent af en årgang skulle gennemføre en ungdomsuddannelse. Men den målsætning udløber i år.

Det er endnu ikke fastlagt, hvad der skal erstattet 95-procent-målet. Der er tidligere nedsat en ekspertgruppe, som skal komme med bud på bedre veje til ungdomsuddannelserne. Og den skal også udarbejde forslag til, hvordan den nye målsætning skal udtænkes. Udvalget ventes at komme med sine anbefalinger i starten af i år.