Akademikernes Centralorganisation (AC) havde anlagt sag mod Finansministeriet, fordi SKAT har opsagt fridagene uden forudgående forhandlinger.  – og det har de ret til, lyder kendelsen i voldgiftssagen, der kom den 20. januar.
AC fandt, at fridagene var et kutyme ift. overenskomsten, og at arbejdsgiverne derfor ikke ensidigt kunne fjerne de betalte fridage. Men i afgørelsen slås det fast, at de betalte fridage ikke er en integreret del af overenskomsten hos SKAT.

Andre lignende sager

Selvom sagen og dens udfald ikke direkte vedrører Uddannelsesforbundets medlemmer, har den perspektiv. Der har på det seneste været en række sager, hvor arbejdsgiverne i staten er gået til angreb på en række vilkår for medarbejderne, der har været gældende i årevis. Fx ved lønforhandlinger, afskedigelser og ift. pauser m.v.  Arbejdsgivernes mål har konsekvent været at minimere eller fjerne medarbejdernes vilkår. Som reaktion har forhandlingsorganisationen for alle ansatte i staten, CFU, foreløbigt opsagt samarbejdet med arbejdsgiverne om en række projekter.

Arbejdsgiverne bør tænke sig om

Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan opfordrer arbejdsgiverne til at tænke sig godt om.

-  Den måde, der ageres på lige nu, er eneherskende og uden respekt for vores fælles aftalesæt og den danske models måde at tænke i fælles løsninger på. Arbejdsgivernes adfærd risikerer at ødelægge arbejdsglæden hos de ansatte i staten i en periode, hvor store reformer og omstillinger hastigt gennemføres og arbejdspresset er stigende, siger Hanne Pontoppidan.