Uddannelsesforbundet har sammen med centralorganisationen LC konstateret, at det ikke har været muligt at indgå overenskomst med A2B. Og derfor har LC fra årsskiftet indledt en blokade mod den private sprogcentervirksomhed.

Hos brancheforeningen De Danske Sprogcentre hæfter man sig ved, at der er hård konkurrence på udbudssiden blandt sprogcentrene.

- I den situation er det vigtigt, at udbuddene er på så lige vilkår som overhovedet muligt, understreger Poul Neergaard, formand for De Danske Sprogcentre.

  • Lønnen i A2B’s ansættelseskontrakter er ofte lavere end niveauet i Uddannelsesforbundets overenskomst.
  • Pensionsordningen er væsentligt ringere.
  • Også for eksempel barselsordningen er væsentligt ringere.

Kilde: Uddannelsesforbundet

Konkurrence på udbudssiden, der for tiden er i mange kommuner, vurderer brancheforeningen ikke vil blive mindre i fremtiden.

- Derfor er det helt rimeligt, at vi som branche stiller den forventning til hinanden som kolleger, at vi følger de samme overenskomster. Af den grund opfordrer vi kraftigt alle til at få ordren på overenskomstforholdene, så vi kan være på markedet på lige vilkår, opfordrer Poul Neergaard.

Han frygter, at en konsekvensen af den øgede konkurrence kan blive, at kvalitetsniveauet kommer under pres.

- Vi er som branche optaget af, at vi leverer en god og solid kvalitet og kan være bekymret for, at man kommer til at skære for dybt i kvalitetsparametrene, påpeger Poul Neergaard.

De Danske Sprogcentre har derfor indskrevet i sine vedtægter, at sprogcentre, der ønsker at være anerkendt og medlem af brancheforeningen, skal have tegnet overenskomst med de forhandlingsberettigede organisationer.