A2B vandt for nylig Tønder Kommunes udbud af danskuddannelse, men da blandt andet Uddannelsesforbundet gjorde opmærksom på, at den såkaldte arbejdsklausul ikke var præcist beskrevet i udbudsmateriale, valgte kommunen at trække udbuddet tilbage.

Arbejdsklausul trækker udbud tilbage

Uddannelsesforbundet har i øjeblikket en blokade mod A2B, fordi virksomheden ikke vil indgå en overenskomst med lærervilkår.
En arbejdsklausul, som den udbuddet i Tønder Kommune indeholdt, betyder, at en ny leverandør skal sikre, at medarbejdernes løn- og arbejdsforhold ikke er dårligere end de vilkår, som er gældende efter den kollektiv overenskomst for området. Det betyder, at A2B var forpligtet til at aflønne på det samme niveau, som øvrige sprogcenterlærere har. Denne forpligtelse var ikke forklaret tydeligt nok i udbudsmaterialet. Uddannelsesforbundet spurgte blandt andet på den baggrund, hvordan kommunen havde tænkt sig at sikre, at A2B levede op til det.
Efterfølgende trak kommunen udbuddet tilbage med det resultat, at A2B ikke umiddelbart overtager sprogcenterdriften i Tønder.

Nyt udbud på vej i Tønder

Tønder Kommune udarbejder nu et fornyet udbudsmateriale og sender hurtigt opgaven i udbud igen, men så forhåbentligt med nogle klart formulerede forpligtelser overfor medarbejderne for den vindende leverandør.