I år har vi valgt en større spredning på landsplan, og følgende dage kan du tilmelde dig et kursus.

Kurset henvender sig til sig 55+medlemmer, for hvem det er gratis at deltage - det koster 200 kr. for ikke medlemmer (mand, kone, samlever)

På kurset kan du få et overblik over dine muligheder når du forlader arbejdsmarkedet med hensyn til: Efterløn, folkepension, ATP og pensionen fra arbejdet.

Dagen slutter med et tilbud om individuel rådgivning i forhold til din efterløn og pension.