Uddannelsesforbundet vil arbejde for, at der også i fremtiden er AVU’er, produktionsskoletilbud og daghøjskoletilbud. Sådan lyder meldingen, efter at et ekspertudvalg nedsat af Undervisningsministeriet tirsdag er kommet med en række anbefalinger for, hvordan flere unge får en ungdomsuddannelse. I anbefalingerne lægges der blandt andet op til, at der oprettes en ny institution.

- Vi vil søge at sikre, at der fortsat vil være den vifte af relevante tilbud til de unge, som vi har nu. Det er afgørende vigtigt, at man også efter en eventuel reform af området fortsat kan finde AVU’erne, produktionsskoletilbuddene og daghøjskoletilbuddene, siger Hanne Pontoppidan.

Uddannelsesforbundet vil derfor ikke forpasse en anledning til at minde politikerne om, hvor sammensat en gruppe af unge det er, som har udfordringer med at komme ind på og gennemføre en ungdomsuddannelse, understreger hun.

Skal være statsligt forankret

Ekspertudvalget lægger blandt andet op til, at der laves en samlet model for ansvar, finansiering og styring for det forberedende område.

- Vi vil byde ind med vores viden på området for at sikre, at det nye, der eventuelt måtte komme, bliver tilstrækkeligt rummeligt til, at der er tilbud til alle de unge med hver deres faglige og sociale bagage, forklarer Hanne Pontoppidan.

- Vi er også opmærksom på, at det har været et problem med de forskelle, der har været med hensyn til forankringen og finansieringen af tilbuddene. Kommunerne har haft en tilbøjelighed til at skubbe ansvaret fra sig. Derfor arbejder vi også for, at hele området skal forankres i staten, uddyber Hanne Pontoppidan.

Politisk proces er i gang

Forbundsformanden understreger, at der er tale om ekspertanbefalinger, og at intet endnu er vedtaget politisk.

- Men der er ingen tvivl om, at der er så stærke politiske kræfter inde over, at der kommer omvæltninger på området, slår hun fast.

Uddannelsesforbundets valg er enten at være med i den proces eller at stå uden for den.

- Vi vil selvfølgelig gøre alt, vi kan, for at præge den politiske proces. Ender den politiske proces med, at der oprettes en ny institution, vil vi arbejde for, at indholdet af de eksisterende tilbud flyttes med over, slår forbundsformanden fast.

LÆS MERE

Få et overblik over Uddannelsesforbundets arbejde for at styrke og fastholde viften af forberedende tilbud

Ekspertgruppens anbefalinger