49 procent mener, at barberingen af taxameterpengene vil påvirke deres undervisning. Blot 8,7 procent tror ikke, at det er tilfældet. Det viser en undersøgelse, som Uddannelsesforbundet har foretaget blandt 227 undervisere af voksne ordblinde.

Ifølge Kirsten Christensen, der er medlem af Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse med ansvar for ordblindeområdet, er det et felt, der generelt bliver mere og mere trængt.

- Det er problematisk, fordi det i dag kræves, at man er god til at læse og skrive for at komme igennem uddannelsessystemet, videreuddanne sig og fastholde sit arbejde. Det at kunne læse og skrive er afgørende for at kunne klare sig i den digitale verden – også i hverdagen, påpeger Kirsten Christensen.

Nedskæring i forbindelse med reform

Taxameterpengene til ordblindeundervisningen blev skåret ned i forbindelse med, at man skulle finde penge til erhvervsskolereformen i 2015.

- Der kommer for meget økonomi ind over. Det gør, at tilbuddet bliver dårligere. Der kommer eksempelvis flere kursister på holdene, og der er mindre tid til arbejdet med kursisten. Men flere undersøgelser viser faktisk, at det kan svare sig rent samfundsøkonomisk at investere i at få uddannet ordblinde, fordi flere kommer i arbejde, de kan få højere betalte job, og de bliver sikrere i deres ansættelse, fremhæver Kirsten Christensen. 

Beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd anslår, at der er en økonomisk gevinst på omkring to milliarder kroner ved en forbedret læseindsats for voksne ordblinde. Samtidig peger beregninger, som analysefirmaet CEDI har foretaget for Nota - det statslige bibliotek for læsesvage – på, at samfundet kan spare 1,8 milliarder kroner, hvis indsatsen for ordblinde løftes.