Der er behov for den palet af forskellige tilbud, der i dag findes for at få de unge til at tage en ungdomsuddannelse. Det er en af konklusionerne i en stribe rapporter, som Undervisningsministeriet har fået udfærdiget for et ekspertudvalg, som har til opgave at komme med råd til ministeriet om, hvordan flere unge får taget en ungdomsuddannelse.

Hos Uddannelsesforbundet hæfter man sig ved, at der i en rapport fra KORA blandt andet konkluderes, at de forskellige tilbud, der findes i dag, når forskellige grupper af unge.

- Det viser netop, at gruppen af unge, som har brug for de forberedende forløb, er meget forskellig. Derfor findes der ingen one size fit’s all-løsning, siger Hanne Pontoppidan, der er formand for Uddannelsesforbundet.

Udgang i unges sociale og faglige behov

En anden vigtig pointe i KORA-rapporten er ifølge Hanne Pontoppidan, at tilbuddene skal adressere både faglige og sociale udfordringer hos de unge.

- Vi skal tage udgangspunkt i de unge og såvel deres faglige, sociale som personlige behov Det er ikke altid det faglige, som spænder ben for de unge. Det er mindst lige så ofte personlige og sociale udfordringer. Derfor er det også nødvendigt, at fokus for de unges mål ikke udelukkende er på det faglige, fastslår Hanne Pontoppidan.

Der er brug for en indsats, som går på forskellige ben, hedder det da også i KORA-rapporten.

I en anden rapport til ekspertudvalget, som har til opgave at komme med råd til, hvordan flere unge får taget en ungdomsuddannelse, konkluderer også EVA, at de unge, som er vanskelige at få igennem en ungdomsuddannelse, er en meget sammensat gruppe, der er præget af individuelle og komplekse problemstillinger.

- De her unge har fået tilbudt mange standardløsninger i deres liv, som ikke har hjulpet dem videre. Deres problemer er simpelthen så sammensatte, så man er nødt til at lave skræddersyede forløb, der adresserer de konkrete behov hos den enkelte unge, siger Hanne Pontoppidan.

Behov for lærere med forskellige kvalifikationer 

De unge oplever forskellige barrierer. Det kan være på uddannelserne, i deres familie eller hos systemet omkring dem, hedder det i EVA-rapporten.

- Derfor er der brug for lærere med forskellige kvalifikationer og for forskellige uddannelsesmiljøer og forskellige tidsrammer for de unge, pointerer Hanne Pontoppidan.

Hos Uddannelsesforbundet fremhæver man desuden, at EVA i anden delrapport slår fast, at der ikke er noget entydigt mønster i brugen af forberedende tilbud hos de unge. Tværtimod indgår de forberedende tilbud ifølge EVA i op til 200 forskellige kombinationer – og der er ifølge EVA brug for de mange forskellige tilbud, hvis samfundet skal nå de unges behov.

Samtidig med at det brede udbud af tilbud fastholdes, er det ifølge Hanne Pontoppidan en god idé at etablere én fælles organisatorisk ramme, som de forskellige uddannelsestilbud til de unge kan samarbejde indenfor - for på den måde at skabe bedre sammenhænge.

- En ny, organisatorisk ramme vil give mulighed for at kombinere de forskellige uddannelser og tilbud, så de samlet bedst hjælper den enkelte unge hele vejen frem mod en succesfuld start på en ungdomsuddannelse. Samtidig vil det sikre, at samarbejdet mellem institutionerne ikke kuldsejler på grund af styring eller finansiering, lyder det fra Hanne Pontoppidan.

LÆS MERE