I sagen fra DR kom voldgiftsretten frem til, at den betalte spisepause kun kan bringes til ophør sammen med overenskomsten.
Uddannelsesforbundet er i kontakt med Lærernes Centralorganisation, som pt. nærlæser på præmisserne for afgørelsen. Umiddelbart er det vurderingen, at afgørelsen kan overføres til ansatte på det statslige område, der følger tjenestemændenes arbejdstidsaftale, bl.a. Uddannelsesforbundets erhvervsskoler, AMU-centre, VUCer og produktionsskoler.

Håber afgørelsen stopper angrebene på frokostpausen

Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan er glad for afgørelsen i DR-sagen:
- Kendelsen slår fast, at de vilkår, som parterne har været enige om i årtier, fx løn under frokostpausen, ikke blot kan forkastes ensidigt af arbejdsgiverne. Der lægges i kendelsen vægt på, at den måde, som medarbejderne i DR har håndteret spisepauserne på, er udtryk for en stor fleksibilitet fra deres side og udtryk for en kultur, hvor der bliver arbejdet sammen om at nå resultater, siger Hanne Pontoppidan og fortsætter:
- Det samme gør sig gældende på vores arbejdspladser i staten. Når skoler med stor nidkærhed går til angreb på den betalte frokostpause mister de et tidsrum, hvor medarbejderne fleksibelt står til rådighed for kolleger, elever og ledelse til gavn for arbejdet på skolen. Det er mit håb, at angreb på frokostpausen på de statslige områder stopper med denne afgørelse, hvor DR tabte.

Afgørelsen i DR-sagen

Baggrunden for voldgiftsretten afgørelsen i sagen fra DR er, ”at arbejdstid i DR på tværs af fagområder og overenskomster altid har været forstået og praktiseret således, at medarbejderne er på arbejde, fra de møder ind, til de slutter, og i arbejdstiden har ret til en spisepause på indtil en halv time, hvor de står til rådighed for DR. Denne forståelse må anses for at være en del af det aftalte overenskomstgrundlag mellem DR og de indklagede fagforeninger.”

Tillidsrepræsentanterne vil blive orienteret, når der er nyt.