Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har besluttet at varsle sympatiblokade over for A2B. Dermed er GL det sjette forbund, som slutter sig til blokaden mod den private virksomhed, som driver en række sprogcentre.

Det er Lærernes Centralorganisation (LC), der har indledt blokaden mod A2B.

Blokaden kommer, efter at det ikke er lykkedes LC at indgå en overenskomst med A2B. Den private virksomhed driver en række sprogcentre, men det sker med lærerlønninger, pensionsordninger og barselsordninger, som er ringere, end de overenskomstforhold, som gælder under Uddannelsesforbundets overenskomster.

- Underviserne hos A2B skal have samme løn og samme vilkår som deres kolleger, som også er sproglærere, slår formand for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan fast.

Det er LC-forbundene, som ud over Uddannelsesforbundet omfatter Danmarks Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening, der har varslet blokade mod A2B.

Desuden sympatiserer Dansk Magisterforening og nu altså også Gymnasieskolernes Lærerforening med blokaden.

Sympatiblokaderne betyder, at forbundenes medlemmer ikke må søge og tage arbejde som danskunderviser hos A2B.