Uddannelsesforbundet er jævnligt i kontakt med undervisere i dansk som andetsprog på et sprogcenter, som ikke har taget eller er i gang med den krævende uddannelse. Og det er lovbrud.
Det siges meget klart i "Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.", at for overhovedet at undervise ved danskuddannelserne, skal man have taget uddannelsen eller være optaget på uddannelsen.

Politisk forlig får problemet til at vokse

Ofte er det arbejdsgiverne, der beder om eller opfordrer til, at de pågældende lærere ikke melder sig til uddannelsen ”lige nu”. Problemet har eksisteret i mange år, men Uddannelsesforbundet oplever, at det er eskaleret voldsomt siden, der sidst i 2016 blev indgået et politisk forlig, der indebar, at uddannelsen til lærer i dansk som andetsprog vil blive halveret fra de nuværende 60 ECTS-point (et årsværk) til 30 ECTS-point.

Den gamle uddannelses gælder stadig

Men der er endnu ikke taget stilling til, hvordan den fremtidige uddannelse skal se ud, og der er heller ikke besluttet noget om en overgangsordning. Og derfor er det stadig den gamle uddannelse, der gælder.
Ministeriet oplever også, at der er mange, der ikke kommer på uddannelse, og på den baggrund skrev Styrelsen i august måned ud til samtlige forstandere, hvori de skrev:

”Det skal understreges, at kravene til undervisere ved danskuddannelserne er uændrede, og at underviserne altså skal have, eller være optaget på, uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne for at varetage danskundervisningen på sprogcentre mv. Indtil den nye uddannelse træder i kraft, er det den nuværende, der gælder.”

Kom i gang med uddannelsen

Så ingen forstander burde være i tvivl om, hvad der gælder.
Det kan derfor ikke understreges nok, at alle undervisere skal i gang med uddannelsen (eller genoptage den) så hurtigt som muligt.