Begge organisationer vil fortsat være tilknyttet Lærernes Centralorganisation. Desuden vil der blive oprettet et Koordinationsudvalg, hvor de to organisationer vil indgå i et tæt samarbejde om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik – i samarbejdet kan der kun træffes beslutninger i enighed, og ingen af organisationerne kan påtvinges at føre en uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik, som organisationen ikke er enig i.

Samtidig bliver Uddannelseslederne d. 1. januar 2018 fusioneret med Landsforeningen af produktionsskoleledere til Uddannelseslederne af 2018. I forbindelse med sammenlægningen af Uddannelsesforbundet og Handelsskolernes Lærerforening d. 1. juli 2018 overgår Handelsskolelederne til Uddannelseslederne af 2018.