På Uddannelsesforbundets kongres i november var der fuldstændig enighed om, at det er en god idé at takke ja til Handelsskolernes Lærerforening (HL), som har søgt om at blive lagt sammen med Uddannelsesforbundet.

Og kærligheden var gengældt, da medlemmerne i Handelsskolernes Lærerforening på et repræsentantskabsmøde den 24. november og en urafstemning den 15. december stemte om, hvorvidt de vil lægges sammen med Uddannelsesforbundet. Et overbevisende flertal på 93 procent vendte tommelen op til sammenlægningen.

Det glæder Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, overordentligt meget.

- Allerede dengang vi skabte Uddannelsesforbundet, ville vi gerne have haft HL med. Jeg er derfor rigtig glad for, at så stor en andel af medlemmerne har sagt ja til, at de gerne vil lægges sammen med os. Vi glæder os til at varetage den merkantile stemme og også kæmpe handelsskolelærernes sag, og jeg vil byde vores nye medlemmer hjerteligt velkommen.

Sammenlægning fra juli 2018

Den gensidige kærlighed betyder, at HL og Uddannelsesforbundet bliver lagt sammen fra 1. juli 2018, men allerede fra januar vil HL-formanden få sæde i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse, ligesom han også fra kongresperiodens start vil få en plads i Erhvervsuddannelsesudvalget.

Når HL bliver optaget i Uddannelsesforbundet, vil Uddannelsesforbundet få rundt regnet 800 medlemmer mere. De skal organiseres på foreningsområdet. De oprindelige foreninger får ingen udgifter ved sammenlægningen, da hvert HL-medlem får en del af HLs formue med sig i sin nye lokale forening.