Lønstigningen i december, der er aftalt i overenskomsten, er en foreløbig beregning. Det er nemlig sådan, at der er aftalt et privatlønsværn, som lønstigningen skal reguleres efter. Privatlønsværnet er baseret på tal fra en særlig beregning fra Danmarks Statistik. Talmaterialet er ikke til rådighed endnu, og beregningen forventes i løbet januar 2018.

Hvis de 1,5 procent skal ændres, vil det kun gælde for lønnen fremadrettet, så lønnen i december vil der ikke blive pillet ved.

Se løntabellerne

AMUEUDVUC (AVU, FVU og ordblindeundervisning)Produktionsskoler, lærereProduktionsskoler, ledereErhvervsakademierDesignskolerMaritime uddannelserSKTOplysningsforbund og daghøjskole, lærere (FOAS’ almene)
Oplysningsforbund og daghøjskole, ledere (FOAS’ almene)
Private sprogcentre, lærere (FOAS’ Sprogcentre)
Private sprogcentre, ledere (FOAS’ Sprogcentre)
Folkeoplysning, lærere
Folkeoplysning, ledere

Bliver lønnen reguleret i det nye år, bliver der lavet nye løntabeller med de nye tal.