Offentligt ansattes ytringsfrihed er ret omfattende. Desværre er både ledere og medarbejdere ofte meget usikre på, hvor grænsen går, og det skaber jævnligt problemer.

Ombudsmanden har tidligere i forbindelse med en række konkrete sager peget på, at mange offentlige ledere mangler grundlæggende viden om, hvad reglernes for deres ansattes ytringsfrihed er.

- Offentligt ansatte er ofte i en meget udsat position i sager om ytringsfrihed. Undertiden har man med ledelse at gøre, der mere eller mindre har sat sig ud over regelsættet og som bare ønsker at give den ansatte kontant afregning for noget, som  – hvis man tænkte sig om, godt ville forstå – er helt i orden og lovligt”, lød det for eksempel fra Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, på en høring i Folketingets Retsudvalg for nylig, hvor offentligt ansattes ytringsfrihed var et af emnerne.
Det skriver FTF.

Ikke kun ledere mangler viden

Men også medarbejderne selv har for lidt kendskab til, hvad de må og ikke må sige. En stor undersøgelse, som FTF tidligere har lavet, viser, at en stor del af de offentlige ansatte kun kender lidt eller meget lidt til reglerne for at ytre sig offentligt om forhold på jobbet.

Det er problematisk, mener formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan:

Ytringsfriheden er trængt. Uddannelsesforbundets medlemmer oplever lige som mange andre offentligt ansatte, at det er svært at gå ud med en kritik af vilkårene for deres arbejde. Nogle ledere stempler dem hurtigt som illoyale, og iværksætter sanktioner. En sådan ledelsesadfærd skaber en frygt for at ytre sig og dermed ofte en selvcensur. Det er helt uacceptabelt. Vi har ytringsfrihed i Danmark, og den gælder også offentlige ansatte. Faktisk er det helt afgørende, at der rejses kritik, når forholdene ikke er i orden. Kritik er tit vejen til en forbedret løsning af opgaverne på en arbejdsplads.

Tag kurset med din chef

Justitsministeriet & Moderniseringsstyrelsen har med et spritnyt e-kursus forsøgt at råde bod på den manglende viden – hos både ledere og deres ansatte.

I forbindelse med en ny vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, som kom i efteråret 2016, har ministeriet og styrelsen nu udarbejdet et e-læringskursus om offentligt ansattes ytringsfrihed

Kurset, som er frit tilgængeligt på Justitsministeriets hjemmeside, vil bl.a. på baggrund af konkrete cases ruste ansatte og ledere i det offentlige til bedre at håndtere problemstillinger vedrørende ytringsfrihed. Hanne Pontoppidan opfordrer til, at man tager kurset sammen med sin nærmeste leder, fordi man med dialog undervejs i kurset kan være med til at sikre rammen for en fælles forståelse hos begge parter.

- Det er ikke kun til fordel for den ansatte men også for lederen selv, hvis alle er enige om, hvortil grænsen går – og hvad der er helt legalt at ytre sig om, pointerer Hanne Pontoppidan.

 

ER DU I TVIVL?

Er du i tvivl om, hvad du må – og ikke må sige – som offentligt ansat?
FTF har lavet denne guide.

VIL DU TAGE KURSET? Kurset er frit tilgængeligt på Justitsministeriets hjemmeside, og du kan også finde det her.

Du skal være opmærksom på, at reglerne for offentligt ansattes ytringsfrihed kun omfatter områder, som er en del af den offentlige forvaltning. Reglerne gælder ikke private sprogcentre, daghøjskoler og heller ikke produktionsskoler og erhvervsskoler, som ikke også har alment gymnasium eller VUC.