Politikerne er tilbage ved forhandlingsbordet, hvor de har taget hul på en række nye forhandlingsmøder om den nye forberedende grunduddannelse. Der er dog flere centrale punkter, partierne skal blive enige om, før der er udsigt til en aftale.

Især er det spørgsmålet om, hvorvidt det er kommunerne eller staten, som skal have styringen med den nye uddannelse, og hvordan den skal finansieres, der splitter parterne. Det fremgår flere steder i medierne.

Mens regeringspartierne holder kortene tæt til kroppen, har især Dansk Folkeparti været aktive i pressen, hvor erhvervsuddannelsesordfører Marlene Harpsøe har meldt klart ud, at de modsat regeringen vil kæmpe for statslig forankring, De finder heller ikke den grænse på to år, som regeringen har foreslået for hvor længe, de unge kan gå på uddannelsen, hensigtsmæssig.

Også antallet af skoler, der skal udbyde den nye forberedende grunduddannelse, har været fremme som en af de ting, som partierne ikke er enige om.

LÆS OGSÅ : Nu skal udsatte unge ind i varmen

Uddannelsesforbundet kæmper fortsat for, at den nye uddannelse bliver forankret i staten, at den bliver fleksibel nok til at rumme de unge, som er i målgruppen, og at forsørgelsen kommer op på et niveau, som de unge faktisk kan leve af – herunder også en lempelse af, at de unge maksimalt kan gå i to år på uddannelsen.

Derudover arbejder Uddannelsesforbundet intens for, at man sørger for, at der er kvalificeret ordblindeundervisning til alle, der har brug for det, samt at der bliver ensartede vilkår for de unge, som har brug for specialpædagogisk støtte (Såkaldt SPS-tilbud), og at ansvaret for disse tilbud også forankres i staten fremfor kommunerne.

Og Hanne Pontoppidan oplever, at der i høj grad bliver lyttet til Uddannelsesforbundets argumenter.

-Vi har tæt kontakt til politikerne og oplever, at der både er lydhørhed og forståelse for de problemstillinger, som vi rejser, siger Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan.

I det hele taget er Uddannelsesforbundet meget optaget af at sikre, at den forberedende grunduddannelse lever op til de unges behov og giver ordentlige vilkår for lærerne.

Forhandlingsparterne har aftalt en række møder i den kommende tid.
Uddannelsesforbundets forventning er, at der er landet en aftale inden Folketingets åbning den 3. oktober.