Uddannelsesforbundet er klar til at fortsætte indsatsen for den bedst mulige løsning, når politikerne på Christiansborg genoptager forhandlingerne om den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) efter sommerferien. Det garanterer formanden for forbundet, Hanne Pontoppidan.

FGU må nemlig ikke miste bredden eller blive for ufleksibel. Ellers risikerer tusinder af unge at havne i frit fald uden sikkerhedsnet, advarer hun, forud for at Borgens politikere igen mødes for at drøfte udformningen af FGU.

Må ikke blive for ufleksibel

Der er fra regeringens side lagt op til, at den maksimale varighed for et forløb på FGU skal være to år. Men en fast ramme på to år er for rigid i forhold til en gruppe unge, der kan være ramt af alt fra tunge misbrugsproblemer til skoletræthed. Det har Uddannelsesforbundet også brugt sommermånederne til at påminde politikerne om.

- Vi må ikke glemme, hvad det er for en gruppe, vi taler om. Derfor er det helt afgørende, at uddannelsen bliver fleksibel. Det handler både om indhold og den tid, der sættes af, påpegede Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet, i en forsideartikel i Politiken i juli.

Går imod egen ekspertgruppe

Inden regeringen gik i gang med lovarbejdet, nedsatte den en ekspertgruppe, som anbefalede, at tilbuddet til denne gruppe af unge under 25 år skal være fleksibelt.

Regeringen foreslår imidlertid, at uddannelsen bygges op af moduler på 20 uger. Men flere eksperter er enige med Uddannelsesforbundet i kritikken af uddannelsens længde.

- Jeg frygter, at man med udspillet sender nogle unge på gaden eller i jobcentrene. For langt de fleste unge i den situation vil der ikke være andre forberedende forløb, de kan vælge, siger professor og leder af Center for Ungdomsforskning Noemi Katznelson, som sad med i regeringens ekspertgruppe, til Politiken.

FAKTA OM FGU

  • Tidsramme: Regeringen fremlagde i maj sit udspil til ny Forberedende Grunduddannelse.
  • Målgruppe: Unge op til 25 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse.
  • Flere tilbud i ét: Uddannelsen erstatter disse eksisterende tilbud til målgruppen: Produktionsskole, Almen voksenuddannelse (AVU), Forberedende voksenundervisning (FVU), Ordblindeundervisning for voksne (OBU), Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU).
  • Varighed: Den maksimale varighed for et forløb skal være to år. Varigheden af den enkelte unges forløb skal afhænge af konkrete forudsætninger og behov, men den samlede varighed kan ikke overstige to år.

Kilde: Undervisningsministeriet