Politikerne har store ambitioner for VUC og produktionsskolernes rolle i den nye, forberedende grunduddannelse (FGU), som de i øjeblikket er tæt på at lande et forlig omkring. Men de risikerer at gøre regning uden vært.

Der er nemlig brug for øjeblikkelig handling, hvis man ikke vil sende kommende FGU-elever ind i en ruinhob af skoler, der bukkede under i ventetiden, pointerer Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

Og selv om regeringen i sit finanslovsforslag vil afsætte 250 mio. kroner over de næste fire år som reserve til udgifter i implementeringsfasen af det forberedende uddannelsesområde, fremgår det ingen steder, hvordan pengene tænkes brugt.

- Det er uklart, hvordan pengene skal fordeles, men det er rigtigt set at reservere penge til en implementeringsfase allerede nu. Det er imidlertid et kæmpe problem, at der ikke i finansloven er afsat penge til at spænde et økonomisk sikkerhedsnet ud under produktionsskoler og VUC'er i 2018 og 2019.

- Der er et skrigende behov for at spænde et økonomisk sikkerhedsnet ud under produktionsskoler og VUC, i perioden frem til FGU er en realitet. Produktionsskolerne oplever en voldsom elevnedgang, fordi man har forringet skoleydelsen markant. Belært af erfaringer fra tidligere store omstruktureringsprocesser frygter vi, at der kommer et endnu større fald de næste to år frem mod, at FGU trykker på startknappen, lyder det fra Hanne Pontoppidan.

Ventetid udhuler skoler

Hun er stærkt forundret over, at regeringen ikke selv har tænkt så langt i sit finanslovsudspil.

- Jeg må sige, jeg havde forventet, at de var mere fremsynede. Men nu får de et godt råd med sig til de kommende forhandlinger af finansloven: Vil I have funktionsdygtige skoler, og den dybt kvalificerede lærerstab, I havde kalkuleret med, må I sikre skolerne allerede nu.

- I kølvandet på en planlagt, stor omstrukturering vil være en periode med et vakuum – og et henvisningsstop. Det er vores erfaring fra kommunalreformen. Stolen vakler allerede under produktionsskolerne, og vi frygter, VUC også rammes.

Når eleverne udebliver, er der ingen penge. Når der ikke er penge, tilpasser man økonomien. Dermed risikerer man medarbejderflugt, fyringsrunder og lukkede skoler.

- Dermed risikerer man jo hele det grundlag, som regeringen har brygget sin nye uddannelse på. Regeringen har ønsket, at lærere fra produktionsskoler og VUC’er skal virksomhedsoverdrages til den nye FGU-institution, så al deres viden og erfaring kan sikre FGU’en den rigtige faglige og pædagogiske tilgang. Hvis skolerne er lukkede, og lærerne har fået andre job, så bliver det endog meget svært at sikre FGU’en en god start. Derfor er det for sent at sætte ind efter studiestart. Det er nu, der skal handles.

Løsning er sikret minimumsaktivitet

Løsninger er, ifølge Hanne Pontoppidan, at sikre de to institutionsformer mod økonomisk ruin grundet yderligere fald i aktiviteten i perioden frem til FGU’ens start.

- Vores forslag er ikke at hæve taxameteret til institutionernes undervisning, men at man på finansloven sikrer betaling til skolerne for et minimumsårselevtal svarende til aktiviteten i fjerde kvartal ’16 i årene 2018 og 2019.

- Det er egentlig en ret billig investering til at sikre kvalificerede lærerkræfter til en ny uddannelse. Jeg må nok sige, jeg er skuffet over, at regeringen ikke selv har fundet på noget tilsvarende.